Holzindustrie Schweighofer implementează măsuri noi pentru management forestier sustenabil în România

Aprovizionarea sustenabilă și transparentă este unul dintre principiile de bază ale Holzindustrie Schweighofer (HS). Lupta împotriva tăierilor ilegale din România şi angajamentul nostru ferm în a desfăşura un dialog constructiv cu organizaţii non-guvernamentale relevante şi cu alţi factori interesaţi vor rămâne un interes major pentru HS. Comunicarea transparentă şi un sistem de control sporit şi riguros sunt elementele cheie ale politicii companiei noastre cu scopul de a ne asigura de sustenabilitatea şi transparenţa lanţului nostru de aprovizionare.
În următoarele rânduri HS prezintă noul său sistem de control care este de neegalat în industria silvică din România şi care depăşeşte toate cerinţele legale în vigoare.

Bonusul FSC

1. Sprijinirea implementării FSC în România cu 1,04 milioane de euro

HS a sprijinit, cu mai mult de un milion de euro, dezvoltarea lanțului de custodie din România în conformitate cu normele FSC și continuă să-i convingă pe proprietarii de păduri, firmele de exploatare și pe furnizori să obțină la rândul lor certificarea. În 2012, HS a început să sprijine dezvoltarea lanţului de aprovizionare certificat FSC CoC prin plata unui bonus de 5 RON/m³ pentru buștenii de gater certificați FSC. Acest bonus a fost dublat la 10 RON/m³ în 2016. Din 2012, HS a plătit un total de 4,77 milioane de RON (1,04 milioane de euro) sub forma unui bonus pentru lemnul FSC.

Schimbări în politica Holzindustrie Schweighofer

2. GPS-tracking – Transparență pentru lanțul de aprovizionare

HS dezvoltă și implementează un sistem de urmărire prin GPS pentru livrările directe de lemn. Sistemul va fi gestionat de unul dintre cei mai importanți furnizori de telefonie mobile din România. Începând cu decembrie 2016, HS a început să echipeze cu dispozitive GPS toate camioanele care livrează bușteni la fabricile de cherestea HS și la punctele de colectare (depozite). Furnizorii și transportatorii vor trebui să prezinte traseul urmat de camioane, în plus față de toate celelalte documente cerute de legislaţia în vigoare/reglementări/standarde. Traseul GPS va fi analizat cu atenție. Prin această măsură ne vom asigura că (a) încărcătura camionului provine într-adevăr din locul specificat în documente și (b) că transportatorii nu pot devia de la traseul prestabilit și nu pot falsifica documentele emise pentru HS pentru a livra lemn ilegal altor procesatori. După jumătatea lui octombrie 2016, HS a primit de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aprobarea scrisă pentru a realiza sistemul de urmărire prin GPS.

Pachetul de date pentru fiecare încărcătură va fi publicat pe site-ul www.timflow.com imediat cum sistemul va fi operaţional complet (programat pentru primul trimestrul din 2017). Acesta include nu numai traseul GPS, ci și informații despre documentele de transport (aviz și documentele de provenienţă) şi fotografii ale transportului. Publicul va avea acces la aceste date și va putea să descarce documentele scanate. Utilizatorii vor fi în măsură să raporteze către HS orice lucru care li se pare suspect folosind rubrica de contact a site-ului. HS va verifica imediat aceste informații și va răspunde reclamantului în cazul confirmării suspiciunilor, dacă respectivul caz este dat pe mâna autorităților sau dacă nu există nicio dovadă a vreunei nereguli. La momentul actual, peste 125 de camioane sunt deja echipate cu dispozitivul Timflow-GPS. La sfârşitul primului trimestru al anului 2017, peste 400 de camioane vor fi echipate cu acest dispozitiv.

3. Verificare electronică a volumului

În martie 2016, HS a înăsprit din nou procesul de recepționare a lemnului din România, prin compararea volumului lemnului indicat pe aviz cu volumul măsurat tridimensional cu ajutorul instrumentelor electronice. Un sistem calibrat de scanare cu laser, de ultimă generaţie, separă în mod automat buștenii care depășesc volumul indicat pe aviz. HS a făcut investiții suplimentare pentru a-și adapta sistemul de scanare și pentru a se conforma pe deplin cerințelor tehnice stricte existente în legislația românească privind măsurarea buștenilor. Aceste modificări tehnice au fost prezentate în mod corespunzător spre verificare și au fost autorizate de către Biroul

Român de Metrologie pentru două din cele trei fabrici de cherestea ale HS.

Din cauza unei politici de toleranță zero prevăzută în legislația din România, volumele măsurate care depăşesc volumele înscrise în aviz trebuie considerate ilegale, deși lemnul a fost recoltat legal. Orice silvicultor știe că volumul măsurat manual cu o clupă, în pădure, nu poate corespunde măsurării perfecte efectuate cu laserul. În fiecare săptămână, autoritățile sunt înștiințate cu privire la livrările către HS care au volume excedentare faţă de volumele înscrise în avize.

Legat de procedura standard amănunțită de recepționare a buștenilor, HS este convinsă că aplică cele mai stricte controale din România în ceea ce priveşte livrările de buştean. Aceste controale vor fi înăsprite considerabil odată ce sistemul de urmărire prin GPS va fi implementat.

4. O mai bună consultare cu părțile interesate

În ultimii doi ani, HS și-a îmbunătățit procesul de consultare cu părțile interesate. În plus, față de auditurile la fața locului, această procedură de consultare cu părțile interesate ia în calcul și opiniile unor terți (ONG-uri, cetățeni, reprezentanți ale ariilor protejate) cu privire la zona de achiziţie, la impactul asupra mediului și cel social, și despre partenerii de afaceri ai HS. Răspunsurile părților interesate sunt consemnate, iar rezultatele sunt luate în calcul, în mod obligatoriu, pentru orice achiziții din zonă.

5. O nouă politică de achiziții

În 2016, HS a elaborat o politică de achiziții a masei lemnoase ce a fost tradusă în opt limbi. Acest angajament pentru aprovizionarea legală a fost distribuit către toți furnizorii HS și publicat pe website –ul companiei.

Angajamentul stipulează că HS nu acceptă lemn ilegal sau provenit din specii modificate genetic în lanțul său de aprovizionare și se conformează drepturilor tradiționale și civile, valorii înalte de conservare a pădurilor, silviculturii naturale, cât și convențiilor Organizației Internaționale a Muncii.

6. Auditul Indufor

Atunci când evaluează procesul de Due Diligence, HS nu se bazează numai pe auditurile interne și pe conformarea la sistemele de certificare. În ianuarie 2016, experții în gestionarea sustenabilă a pădurilor de la firma de consultanță finlandeză Indufor au fost angajați pentru a găsi deficiențe în cadrul proceselor HS. Raportul lor a confirmat că, dimpotrivă, procesul de Due Diligence al HS depășește prevederile legale și respectă pe deplin principale schemede certificare. Această evaluare a auditorilor independenți și recunoscuți la nivel internațional va fi un punct de reper constant pentru viitoare îmbunătățiri. HS își va revizui în fiecare an în totalitate, cu ajutorul experților externi, structurile și procesele de aprovizionare efectuate și vor anunța în mod public concluziile.

7. Verificări ale autenticității documentelor pentru zonele vulnerabile la tăieri ilegale

HS utilizează un sistem de atenuare a riscurilor bazat pe o hartă (vezi dreapta), care este, de asemenea, la dispoziția publicului, pe site-ul web al Asociației pentru Certificare Forestieră1. Alte informații luate în calcul sunt hărți ale parcurilor naționale și ale pădurilor virgine.

În cazul în care HS intenționează să se aprovizioneze din astfel de zone, ofițerii de certificare, responsabili pentru respectarea lanțulului de custodie, trebuie să efectueze o verificare amănunțită a documentelor. De exemplu, ei examinează, pentru autenticitate, actul de punere în valoare (APV) prezentat (cu specificațiile partidei respective), avizul, precum și amenajamentul silvic.

1 Asociaţia pentru Certificare Forestieră (ACF) este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi non-profit înfiinţată în aprilie 2009 cu sprijinul World Wide Fund for Nature Danube – Carpathian Programme.

8. Echipă de conformitate consolidată

Un proces de Due Diligence complet necesită resurse umane pe măsură. HS a angajat, în ultimele luni, noi ofițeri de certificare. La nivelul conducerii companiei, în legătură directă cu managementul, un nou director de certificare este acum responsabil cu supravegherea și conformitatea. În acest moment douăsprezece persoane (toate cu studii universitare) formează divizia de certificare a HS.

Volumul de muncă și de capital legat de certificarea companiei este considerabil. În prima jumătate a anului 2016, angajații HS Romania au efectuat 39 de audituri în pădure și 669 de controale de verificare în birourile furnizorilor. HS înregistrează costuri de aproximativ 600.000 € pe an pentru forța de muncă a echipei de certificare, pentru cheltuieli de deplasare și pentru costurile auditurilor respective.

9. Implementarea unei monitorizări de presă standardizate

HS a început să ia în considerare, în sistemul său Due Diligence, informaţiile din presă. O procedură nou introdusă în sistemul Due Dilligence al HS definește cum trebuie gestionată și comunicată părților interesate orice știre relevantă din presă.

În cazul în care, de exemplu, un ziar informează despre corupția dintr-o unitate silvică, HS va colecta informații suplimentare pentru a afla dacă furnizorii săi fac obiectul acelei știri. Procedura include consultarea părților interesate locale. În plus, dacă este necesar, se aplică măsuri de reducere a riscurilor sau de încheiere a relației de afaceri cu furnizorii indezirabili. Evaluarea fiecărui caz trebuie să se desfășoare în termen de 14 zile după ce HS află de potențialele probleme. Toate măsurile luate sunt depuse și înregistrate într-o bază de date centrală.

10. Furnizori HS suspendați în urma încălcării politicii de aprovizionare

Dacă furnizorii nu se conformează politicii de aprovizionare a HS, compania va încheia orice relație de afaceri cu aceștia. Cele mai frecvente încălcări ale politicii de aprovizionare care au obligat HS să înceteze orice relație comercială cu furnizorul respectiv au fost condamnările penale în urma exploatării ilegale sau cazurile de retrocedare ilegală a terenurilor, chiar dacă aceste cazuri nu erau legate de livrări către HS sau de activități ale HS.

De asemenea, ca răspuns la informaţiile din presă, HS a suspendat relația de afaceri cu furnizori controversați. Două exemple ilustrează aceste acțiuni:

În iulie 2016, HS a fost informată din partea conducerii unei rezervaţii naturale locale despre practicile de exploatare neconformă ale unuia dintre furnizorii săi. Ofițerii de certificare HS au investigat șase parchete și au găsit dovezi: drumuri de tras prost construite și arbori vătămaţi. Achizițiile de la aceast furnizor au fost sistate până când compania va dovedi că și-a îmbunătățit metodele de recoltare.

În Septembrie 2016, un film difuzat pe YouTube îl arăta pe unul dintre furnizorii HS comportându-se într-un mod agresiv și destul de violent. Acest lucru nu este conform cu principiile HS. Livrările de la acest furnizor au fost imediat sistate. Nu vom mai semna niciun contract cu aceste persoane.

11. Politica „Zero transporturi de bușteni din Parcurile Naționale”

HS a implementat în România o politică de „Zero transporturi de lemn din Parcurile Naționale”, deși legislația permite, în anumite condiţii, recoltarea de lemn din așa zisele zone tampon ale parcurilor naționale. Dar HS este conștientă de controversele iscate de prelucrarea lemnului din parcurile naţionale și a stipulat în mod clar în contractele sale că nu acceptă lemn provenit din cadrul Parcurilor Naționale.

Fiecare camion care ajunge la fabricile HS este verificat dacă nu conține lemn din parcurile naționale. Identificarea unor astfel de încărcături se realizează folosind o bază de date cu APV-uri constituite în parcurile naţionale care este comparată cu APV-ul înscris în avizul de însoţire al fiecărui transport.

12. Conformitate și training anti-corupție

Angajaţii HS din departamentele de achiziţie trebuie să participe în mod regulat la traininguri despre măsurile de conformitate, furnizate de o firmă de avocatură internațională. Angajaţii HS au învăţat cum să recunoască și cum să reacționeze în situații legate sau vulnerabile la corupție. HS este de asemenea în legătură cu o companie specializată în consultanța de management, care este responsabilă cu dezvoltarea practicilor anti-corupție în companie.

O mai bună comunicare

13. Schweighofer-initiative.org

Pentru a fi în măsură să comunicăm mai bine în toate privințele legate de sustenabilitatea din activitățile HS, am lansat site-ul www.schweighofer-initiative.org. Compania folosește această platformă pentru a publica declarații și rapoarte, adesea ca răspuns la apariții media inexacte. În plus față de acestea, comunicarea se axează pe consecințele pozitive ale activităților HS, pe noile investiții și pe contribuțiile sociale.

14. Comunicarea cu ONG-urile

Din momentul în care au început criticile la adresa operațiunilor HS, compania a încercat să intre în dialog cu ONG-urile și cu cetățenii îngrijoraţi de aceste subiecte. HS a comunicat cu majoritatea părților interesate și a participat la mese rotunde despre îmbunătățirea și dezvoltarea unei industrii a lemnului bazată pe exploatarea sustenabilă în țările Europei de Est.

Cercetare și dezvoltare pentru pădurile României

15. Monitorizare prin satelit

HS se află în negocieri cu o companie care furnizează servicii de monitorizare a pădurilor prin satelit. Sateliții furnizează informații valoroase despre micșorarea sau mărirea suprafețelor de pădure. HS este convinsă că în viitorul apropiat va fi posibil să identifice și să facă publice zonele despădurite, monitorizate prin satelit, în termen de câteva zile de la data la care despădurirea a avut loc. Un astfel de sistem ar putea fi capabil să recunoască în mod automat defrișările și să creeze o hartă a zonelor cu risc ridicat. HS se află în negocieri cu privire la un posibil proiect-pilot pentru a integra în industria lemnului un astfel de sistem de monitorizare a pădurii, bazat pe imaginea din satelit, de înaltă rezoluție.

16. Trasabilitatea buștenilor prin RFID sau printr-un cod unic

Când vine vorba de lemn ilegal, una dintre problemele-cheie este recunoașterea buștenilor individuali, în diferite locuri ale lanțului de aprovizionare. HS este în contact direct cu anumiți furnizori de servicii în scopul de a dezvolta un sistem de trasabilitate robust și viabil din punct de vedere industrial. Tehnologiile posibile ar fi RFID (chip-uri bătute cu ciocanul în lemn) sau un cod unic, care este ștampilat pe bușteni.

Pentru mai multe detalii:

Thomas Huemer – Head of Corporate Communications

Tel: +43 1 585 68 62 – 24

E-mail: thomas.huemer@schweighofer.atComunicat publicat de: #centruldepresa (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de #centruldepresa

Brandul românesc SIMEX premiat de RUSIA pentru calitate și tradiție în afaceri pe piața rusă

Brandul internațional SIMEX a fost premiat de RUSIA cu Diploma de Onoare pentru cea mai bună calitate și tradiție în afaceri pe piața rusă. Diploma…

Grupul Holzindustrie Schweighofer va fi redenumit HS Timber Group

Grupul din Viena devine HS Timber Group Unitățile de producție vor opera sub numele de HS Timber Productions și HS Baco Panels Rămân neschimbate structura…

Copiii din România: rata mortalității cea mai mare din UE, deprivare materială severă alarmantă și clivaj inacceptabil rural/urban

București, 19 noiembrie 2019: Deși principiul interesului superior al copiilor este bine definit juridic, situația copilului în România rămâne una critică, cu peste o treime…

INFOGRAFIC: ce vacanțe au căutat românii la Târgul de Turism 2019

București, 19 noiembrie 2019 – La finalul Târgului de Turism 2019, reprezentanții celei mai mari rețele de agenții de turism din România, Dertour, prezintă ce…
Vezi profilul #centruldepresa
 

Stiri din Alba

#Pro Alba - Primăria Alba Iulia: Întreținerea elementelor de fațadă și a acoperișurilor blocurilor este obligatorie

Primăria Alba Iulia a derulat pe parcursul ultimelor 2 luni campanii de informare și sesizare a asociațiilor de proprietari asupra pericolului…
5621890

#Pro Alba - Angajată a Primăriei Alba Iulia, premiată de Voicu Paul

Sfârșitul de an aduce și momente în care implicarea și faptele bune trebuie cunoscute și recunoscute. Astăzi a fost o astfel de zi în care…
5621889
Un autoturism a ars complet după ce ar fi luat foc în mers, pe raza localității Izvorul Ampoiului

#Zlatna Info - Un autoturism a ars complet după ce ar fi luat foc în mers, pe raza localității Izvorul Ampoiului 1

Două echipaje de pompieri din Alba Iuluia și Zlatnja au intervinit, ieri seară, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, în…
5621886
Trei zile de ninsori și viscol, la munte: Cod galben în perioada 12-14 decembrie

#Radio Unirea - Trei zile de ninsori și viscol, la munte: Cod galben în perioada 12-14 decembrie

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis avertizare meteo cod galben de ninsori şi viscol pentru zona Carpaţilor Meridionali. De asemenea,…
5621336
Proprietarii blocurilor, care prezintă pericol public prin fațade și acoperișuri degradate, la Alba Iulia – somați să facă modernizări

#Radio Unirea - Proprietarii blocurilor, care prezintă pericol public prin fațade și acoperișuri degradate, la Alba Iulia – somați să facă modernizări

Întreținerea elementelor de fațadă și a acoperișurilor blocurilor sunt obligatorii. Primăria Alba Iulia a derulat pe parcursul ultimelor 2…
5621335
Șofer din Gârbova identificat de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere, după ce a acroșat un biciclist la intrarea în Lancrăm și a fugit de la locul faptei

#Sebes INFO - Șofer din Gârbova identificat de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere, după ce a acroșat un biciclist la intrarea în Lancrăm și a fugit de la locul faptei

Ieri, 10 decembrie 2019, polițiștii Serviciului Rutier Alba l-au identificat pe un bărbat de 49 de ani, din comuna Gârbova, județul Alba, ca…
5621286

#Pro Alba - Ioan Dîrzu: Florin Cîțu este piatra de moară a economiei românești! Alături de Guvernul PNL-PDL, să plece în privat! 1

Guvernul PNL s-a împrumutat luni cu 832,8 milioane lei, peste nivelul de 500 milioane lei programat, la o dobândă anuală de 4,67%. Volumul total…
5620924

#Pro Alba - Câteva poezii semnate de Gheorghe Micle, Col. (r)   1

Cumințenie Complet senin și liniștit în libertatea De-a fi în lumea ta, în propriul tău pridvor Cu sentimentul absolut de demnitate Că ești…
5620923

#Pro Alba - Primăria Alba Iulia: Întreținerea elementelor de fațadă și a acoperișurilor blocurilor este obligatorii 1

Primăria Alba Iulia a derulat pe parcursul ultimelor 2 luni campanii de informare și sesizare a asociațiilor de proprietari asupra pericolului…
5620922

#Ziarul Apulum - Locuri de muncă disponibile la fabrica HS Timber Productions din Sebeș 1

Fabrica HS Timber Productions din Sebeș angajează: -Muncitori necalificați, -Stivuitoriști -Macaragii (grupa A) -Mecanici auto -Lăcătuși…
5620894
Vezi toate stirile din Alba