Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

  1. Reglementare

Norma pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru completarea Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

  1. Supraveghere

Rezultatele controlului inopinat  efectuat la societatea SMILE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.;

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea CONFIDENT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare, la cerere, a societății ASIDO EXPERT – BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

 

  1. Autorizare – Avizare

Numirea domnului Remus Gabriel Lăpușan pentru un nou mandat în funcția de membru și Președinte al Directoratului la societatea UNIQA ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.;

Numirea doamnei Raluca – Ioana Moise în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Numirea doamnei Ana-Irina Racolța în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea intervenită în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., respectiv actul constitutiv al societății, ca urmare a diminuării capitalului social de la 4.854.034.784,56 lei la  4.771.610.196,08 lei,  în conformitate cu Hotărârea AGEA a societății;

Modificările intervenite în documentele FDI BRD DIVERSO, administrat de  BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A., ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2016/438, a Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365;

Modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. ca urmare a restrângerii obiectului de activitate;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.;

Modificările aduse Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

*********


Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.Comunicat publicat de: #centruldepresa (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de #centruldepresa

Record de generozitate la Festivalul Brazilor de Crăciun: cel mai licitat brad a obținut 180.000 euro. Fonduri totale de peste 700.000 de euro, pentru accesul la educație al copiilor vulnerabili

Datorită solidarității de excepție a celor care susțin dreptul la educație al tuturor copiilor indiferent de statutul socio-economic, 5.000 de copii vor putea să meargă…

ARTEXIM și OMA Vision refac echipa pentru Festivalul Enescu

ARTEXIM și OMA Vision refac echipa pentru a asigura dezvoltarea Festivalului și a Concursului George Enescu la edițiile din 2020 și 2021. Decizia a fost…

Brandul românesc SIMEX premiat de RUSIA pentru calitate și tradiție în afaceri pe piața rusă

Brandul internațional SIMEX a fost premiat de RUSIA cu Diploma de Onoare pentru cea mai bună calitate și tradiție în afaceri pe piața rusă. Diploma…

Grupul Holzindustrie Schweighofer va fi redenumit HS Timber Group

Grupul din Viena devine HS Timber Group Unitățile de producție vor opera sub numele de HS Timber Productions și HS Baco Panels Rămân neschimbate structura…
Vezi profilul #centruldepresa