Comunicat de presă Avocatul Poporului

Guvernul a adoptat, în luna noiembrie 2016, ca urmare a demersurilor Avocatului Poporului, Hotărârea privind acordarea unui ajutor pentru serviciile silvice pentru fondul forestier, proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața este mai mică sau egală cu 30 de ha

Guvernul a adoptat Hotărârea 864/2016 (publicată în Monitorul Oficial al României nr.944, din 23 noiembrie 2016)
privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelorjuridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha.” și a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu
desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha. prin care a fost asigurat bugetul necesar decontării costurilor serviciilor silvice pentru persoanele juridice și fizice care au în proprietate terenuri forestiere cu suprafața totală mai mică sau egală cu 30 ha, pentru perioada 2016-2020.
Hotărârea de Guvern este urmarea sesizării și demersurilor efectuate de către Avocatul Poporului, începând cu anul 2015 și pe tot parcursul anului 2016, atât către Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice cât și către Prim-Ministrul Guvernului României. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu după primirea unei petiții în care un cetățean a reclamat faptul că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor refuză să pună în aplicare dispozițiile art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicat, în vigoare în prezent ( conform căruia “(…) statul alocă anual de la buget, prin bugetul autorității publice centrale, care răspunde de silvicultură, sume pentru asigurarea integrală de la bugetul de stat stat a costurilor administrării, precum și a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociație; plata se face către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile si
lvice, după caz”).
În cadrul demersurilor efectuate de către Avocatul Poporului, Ministerul Mediului a comunicat că “prevederea din Codul Silvic sus-menționată nu a fost conformă cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier în perioada 2007-2013 și nu este conformă nici cu Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în
sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale în perioada 2014-2020, ca atare solicitareapetentului nu a putut să fie realizată și respectiv nu se va putea realiza nici pentru viitor, astfel cădecontarea integrală a costurilor administrării, precum și a serviciilor silvice de la bugetul de stat pentru terenurile forestiere cu suprafețe de până la 30 ha, prevăzute de Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate realiza”, conform precizărilor aceluiași minister.
Constatând că Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, chiar și în forma republicată în Monitorul Oficial cu numărul 611 din data de 12 august 2015, continua să conțină aceste prevederi
pe care Ministerul Mediului recunoștea că nu pot fi realizate și pe care le aprecia că nu le va putea realiza nici pentru viitor, Avocatul Poporului a sesizat, din nou, respectivul minister. Neprimind răspuns din partea Ministerului Mediului, Avocatul
Poporului s-a adresat, conform legii, unuia dintre cei doi Viceprim-miniști, care a transmis solicitarea către Ministerul Mediului. Minister care a răspuns, printr-o adresă, din 17 mai 2016, că „(…) în România există o suprafață totală de 586 mii ha păduri aflate în proprietate privată ale căror suprafețe sunt mai mici sau egale cu 30 ha(…) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a comunicat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale următoarele informații, în vederea transmiterii către Comisia Europeană:
– prevederile legale din Codul Silvic referitoare la obligațiile proprietarilor de fond forestier cu privire la asigurarea aadministrării sau a serviciilor silvice;
– că autoritățile române nu au acordat ajutoare de stat pentru asigurarea integrală a costurilor administrării, precum și a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a
persoanelor fizice și juridice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30ha;
– că autoritățile române nu au solicitat Comisiei Europene aprobarea unei scheme de ajutor de stat pentru asigurarea integrală a costurilor administrării, precum și a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, dacă suprafața proprietății
forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-oasociație, conform art. 97 alin. (1) lit. a) din Codul Silvic”.
Ministerul Mediului a mai comunicat faptul că „ În vederea aducerii la îndeplinire aprevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Codul Silvic și pentru asigurarea integrității pădurilordeținute de proprietarii cu suprafețe mai mici sauegale cu 30 ha s-a estimat necesarul anual de fonduri de 58,6 mil lei (586.000 ha x 100 lei/an/ha), ce trebuie inclus în bugetul autorității publicecentrale care răspunde de silvicultură”. Totodată, reprezentanții Ministerului Mediului au afirmatcă “ (…)s-au supus spre analiză Guvernului, în ședința din data de 13 aprilie 2016, următoareledouă posibilității:
1. Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru asigurarea integrală a costurilor administrării, precum și a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociație, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea 46/2008 – Codul Silvic,
– situație care presupune un efort bugetar anual de 58,6 mil lei;
2. Elaborarea unui proiect de Lege prin care să se abroge art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea 46/2008 – Codul Silvic, care  prevede asigurarea integrală a costurilor administrării, precum și a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprie
tate privată a persoanelor fizice și juridice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociație – situație în care toți proprietarii de fond forestier, indiferent de suprafața proprietății, sunt obligați să aibă administrare sau servicii silvice finanțate din surseproprii”.
Avocatul Poporului a precizat că decizia de a acorda ajutor de stat revine în totalitate autorităților române, a căror obligație față de Comisie este de a notifica în prealabil măsura de ajutor de stat, pentru aprobarea acesteia, iar autoritățile române au confirmat că această măsură nu a fost notificată până la data sesizării AvocatuluiPoporului.
În ședința de Guvern din 13 aprilie 2016 s-a stabilit ca Ministerul Mediului să elaboreze un Memorandum în vederea conformării prevederilor art.97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 -Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare. Urmând procedurile legale, Avocatul Poporului s-a adresat Prim-ministrului pentru a i se comunica dacă a fost elaborat respectivul Memorandum și dacă a fost discutat, ulterior, într-o ședință a Guvernului. Drept urmare,
Ministerul Mediului a comunicat Avocatului Poporului, printr-o adresă din 11 iulie 2016, că Memorandumul a fost elaborat și trimis spre avizareMinisterului Finanțelor.
După o corespondență purtată între Avocatul Poporului, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acesta din urmă a comunicat faptul că Executivul a adoptat Hotărârea nr. 944, arătată în debutul comunicatului.

Alte comunicate publicate de #centruldepresa

Batman vine în noiembrie la Warner TV!

Două producții din trilogia „The Dark Knight” regizată de Christopher Nolan, cu actorul Christian Bale în rol principal, vor fi difuzate de Warner TV, în…

Hili Properties plc listează la bursă 185 de milioane de acțiuni

Pe 4 noiembrie, Hili Properties plc, divizia de imobiliare a grupului Hili Ventures din Malta, lansează o ofertă publică inițială de peste 185 de milioane…

Nou record pe piața muncii: Numărul de joburi disponibile în primele 10 luni ale acestui an a depășit totalul locurilor de muncă scoase la bătaie pe întreg parcursul anului trecut

Anul acesta a fost, cu siguranță, unul al revenirii pentru piața muncii, depășind orice fel de așteptări. Doar în primele 10 luni din 2021 au…

Zilele Biz, Ediția aniversară 20 de ani

Primul și cel mai puternic festival de B2B din România

Zilele Biz, Ediția aniversară 20 de ani

Primul și cel mai puternic festival de B2B din România
Vezi profilul #centruldepresa