COMUNICAT DE PRESĂ

FNGCIMM invită instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, precum și sucursalele acestora din străinătate care desfășoară activități de finanțare a operațiunilor de factoring pe teritoriul României, să se înscrie în Programul– IMM FACTOR.
Perioada de înscriere este cuprinsă între 13.04.2021 – 22.04.2021, ora 24.00.

În data de 12.04.2020 a fost publicată în MO nr.379, HG nr 423/07.04.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia. Conform actului normativ, finanțatorii care doresc să participe în cadrul programului IMM FACTOR, vor transmite FNGCIMM cererile de înscriere în program, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea în MO a HG nr 423/07.04.2021. Perioada de înscriere este cuprinsă între 13.04.2021 – 22.04.2021, ora 24.00.

 

“Plafoanele de garantare aprobate de către Guvernul României pentru anul 2021, în valoare de de 18 miliarde lei, sunt generoase și reprezintă plasa de siguranță de care au nevoie IMM-urile în această perioadă dificilă. Este adevărat că măsurile se adresează companiilor care participă activ în ecosistemul economic, care propun planuri de afaceri viabile, care vizează obținerea de performanțe financiare. Criza ne determină să ne adaptăm la un context de mare incertitudine, în care parteneriatele de încredere devin extrem de importante. Prin programele guvernamentale pe care FNGCIMM le derulează– IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM FACTOR și IMM LEASING, aducem împreună finanțatori și beneficiari și urmărim îndeplinirea unui scop mai înalt, dincolo de obiectivele de business ale fiecărei părți implicate. Scopul nostru comun este de a relansa economia și de a proteja locurile de muncă.“, a declarat Dumitru Nancu – Directorul general al FNGCIMM.

 

Finanțatorii sunt așteptați să solicite alocarea plafoanelor de garantare, în funcţie de nivelul finanţărilor de tip factoring pe care estimează că îl vor acorda în anul 2021, cu menționarea nivelulu costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului. FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare, în baza solicitărilor primite de la finanțatori, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea aprobării.

 

Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR este de 1 miliard de lei.

 

Valoarea maximă a plafonului de garantare pentru  un beneficiar este 5.000.000 lei pentru un beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

 

Facilităţile de factoring se acordată în baza Schemei de ajutor de stat aferentă programului,  până la data de 30 iunie 2021. Prin grant, sunt subvenționate 50% din valoarea dobânzilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, iar costurile de garantare, comisionul de administrare şi comisionul de risc, sunt suportate integral din bugetul de stat, pe întreaga durată de derulare a finanțării de tip factoring.

 

Reamintim potențialilor beneficiari că Programul IMM INVEST este deschis pentru aplicații, iar IMM-urile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, pot opta pentru AGRO IMM INVEST în cadrul aceleași aplicații – www.imminvest.ro.

 

Prin publicarea HG nr 422/07.04.2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a fost optimizat cadrul legal, în sensul reglementării modalitații şi a condiţiilor de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor în favoarea fiecărui beneficiar participant în Programul IMM INVEST, respectiv în Subprogramul AGRO IMM INVEST.

 

Pentru anul 2021, programul IMM INVEST are un plafon de garantare de 15 miliarde lei, din care 1 miliard este rezervat Sub-programulului AGRO IMM INVEST. Plafoanele alocate finanțatorilor participanti în program sunt încărcate în aplicația informatică, beneficiarii programului pot accesa aplicația www.imminvest.ro în vederea înscrierii în program.

 

Prin aceeași aplicație, beneficiarii pot opta pentru Programul IMM INVEST, iar în cazul companiilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, se pot înscrie în Sub-programul AGRO IMM INVEST, care, pe lângă beneficiile disponibile până acum,   oferă în plus o componentă nerambursabilă, în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate.

 

Prin schema de ajutor de stat aferentă programului este suportată  plata integrală a dobânzii pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorate de beneficiar pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum și componenta nerambursabilă în valoare de 10%, aplicată la valoarea finanțării garantate. O altă facilitate nou introdusă pentru beneficiarii AGRO IMM INVEST, constă în acordarea unei perioade de grație de 24 de luni la rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se poate realiza în cel puțin două rate pe an.

Plafonul total alocat derulării Sub-programului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat cu acordul MF, în funcție de necesarul de garantare, din plafonul alocat Programului IMM INVEST.

 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici beneficiare de credite garantate în cadrul programului IMM INVEST/și a Sub-programului AGRO IMM INVEST și care doresc să acceseze noi credite garantate până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, se vor adresa instituţiilor de credit care vor transmite la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în IMM INVEST/și AGRO IMM INVEST este de 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii și de  5.000.000 lei pentru creditele/ liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

 

Pentru beneficiarii încadrați ca profesionişti, reglementaţi prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit sunt similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004. În cazul profesioniştilor care se încadrează în Legea nr. 287/2009, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.

 

 

 

 

 

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.


Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională iar în baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), funcționează după reguli şi principii europene.

 

Pentru informații suplimentare :

info@fngcimm.ro

Serviciul Marketing și relații cliențiComunicat publicat de: #centruldepresa (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de #centruldepresa

Membrii comitetului executiv al Asociatiei Europene de Chirurgie Endoscopica in vizita la Tiriac Collection

Membrii comitetului executiv al Asociatiei Europene de Chirurgie Endoscopica (EAES), aflati in Romania pentru o intalnire importanta de strategie a dezvoltarii chirurgiei endoscopice si robotice…

Copiii din echipele de hochei Skoda si Simona Halep au participat la primul turneu de hochei derulat in afara Romaniei, de la debutul pandemiei

Echipele de hochei Skoda si Simona Halep, incadrate la categoriile de varsta U8 si U10, au performat in perioada 9-19 septembrie in cadrul unui turneu…

BrandRO 2021: Top 50 cele mai puternice branduri românești

Anul 2021 vine cu o premieră în studiul BrandRO: Arctic și Borsec ocupă locul 1 în clasamentul celor mai puternice brandurilor românești. Următoarele două poziții…

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri își consolidează poziția la nivel european, pentru a promova și susține interesele antreprenorilor și ale mediului de afaceri din România

Evoluția FNGCIMM din ultima perioadă, influențată în principal de implementarea programului IMM INVEST ROMANIA și a Subprogramului AGRO INVEST, promovate de către Guvernul României în…

Eco-distracție la Ana Hotels Poiana Brașov

La Ana Hotels Poiana Brașov, ne distrăm creativ și responsabil. Copii de toate vârstele sunt așteptați alături de părinții lor la Kids Club pentru a…
Vezi profilul #centruldepresa