Workshop-uri ICPE-CA pentru mediul economic prin proiectul TRANSENERG

|
28.05.2019 12:00am
Locatia: BUCURESTI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a organizat in perioada 23-24 mai 2019 doua workshop-uri: „Prezentarea generala a competentelor INCDIE ICPE-CA in domeniul energiei” si „Prezentarea competentelor INCDIE ICPE-CA in domeniul feroviar”.

Cele doua workshop-uri s-au desfasurat in cadrul proiectului POC G “Transfer de cunostinte catre mediul privat in domeniul Energie avand la baza experienta stiintifica a ICPE-CA – TRANSENERG”, ID proiect P_40_432, Cod MySmis 105567, finantat prin Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.2.3., Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

Workshop-ul „Prezentarea generală a competențelor INCDIE ICPE-CA in domeniul energiei” a atins aspecte precum: prezentarea Programului POC G; tehnologii de aerare a apei pentru cresterea potentialului ecologic al apelor modificate si artificiale; realizari si noi perspective in transfer de tehnologie si servicii de cercetare pentru valorificarea bioresurselor in instalatii de biogaz descentralizate; proiectarea si optimizarea masinilor electrice cu aplicatii speciale; imbunatatirea sigurantei in exploatare si a nivelului de calitate pentru echipamente sub presiune – exemplu de buna practica; sisteme de stocare termica integrate in sursele rezidentiale de energie regenerabila – solutie inovativa pentru trecerea la cladiri cu consum de energie zero.

In cadrul workshop-ului „Prezentarea competentelor INCDIE ICPE-CA in domeniul feroviar” s-au dezbatut teme precum: prezentarea proiectului TRANSENERG; expertiza INCDIE ICPE-CA privind sistemele de testare a echipamentelor din dotarea materialului rulant feroviar; sisteme de scanare si analiza optica a structurilor mecanice – analiza proceselor cinematice, vibratii, solicitari mecanice; sisteme si metode de echilibrare dinamica, cu aplicatii in domeniul materialului rulant; sisteme redundante utilizate la alimentarea motoarelor electrice asincrone; echipamente de monitorizare vibroacustica, analiza spectrala, echilibrare dinamica IN SITU, cu aplicatii in domeniul materialului  rulant.

Cele doua evenimente s-au bucurat de participarea intreprinderilor interesate sa-si dezvolte competente in utilizarea de noi tehnologii, in vederea realizarii unor produse cu necesar energetic redus si a unor servicii eficiente energetic.