DFD Digitalizare pentru Dezvoltare

Obiectivul general al proiectului este promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii acesteia in randul a 301 angajati din cadrul a 32 de firme private situate in regiunea Sud Est

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3 : Locuri de muncă pentru toți

Apelul pentru proiecte: POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

Titlul proiectului: D4D – Digitalizare pentru Dezvoltare – Program de dezvoltare a competențelor digitale

ID Proiect: POCU/860/3/12/142544

COMUNICAT DE PRESĂ

DFD Digitalizare pentru Dezvoltare

 Liderul de proiect ASOCIATIA PATRONALA CENTRUL REGIONAL DE ANTREPRENORIAT URBAN CRAU REGIUNEA SUD EST, în parteneriat cu membru  1 – ASOCIATIA AFACERI COMUNITATI OAMENI DIN ROMANIA (ACOR), cu membru 2- ECO RURAL CONSULTING SRL și membru  3 – PARTNERS CONSULTING SRL lanseaza proiectul ”D4D Digitalizare pentru Dezvoltare – Program de dezvoltare a competenţelor digitale”. Împreună implementeaza, prezentul proiect , în perioada noiembrie 2022- decembrie 2023, cu ajutorul unei finanțări europene obtinute prin intermediul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 : Locuri de muncă pentru toți. Valoarea totala a proiectului este de 4,750,086.41 lei, din care valoarea cheltuieli totale nerambursabile 4,636,365.00 lei și valoarea cheltuielilor totale din contribuție proprie 113,721.41 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 13 de luni.

Obiectivul general al proiectului este promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii acesteia in randul a 301 angajati din cadrul a 32 de firme private situate in regiunea Sud Est care-şi  desfăşoară  activitatea  principală  sau  secundară într-unul  din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare  inteligentă  conform SNCDI  sau  din  întreprinderi  care  intenţionează  să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior, prin oferirea de cursuri de formare profesionala in domeniile ce tin de digitalizare (operator introducere validare si pelucrare  date; excel pentru afaceri si analiza date; social media; programare/creare site web), pe baza unei analize initiale menite a identifica nevoile clare si concrete pe care le au din acest punct de vedere angajatii respective in cadrul firmelor unde activeaza. Realizarea obiectivului general va contribui la indeplinrea dezideratului exprimat prin  Prioritatea  de  investiţii  10. iii  și anume Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea  unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite, dar si prin  Obiectivul specific, îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor. Totodata, realizarea obiectivului general va contribui la: prevenirea cresterii somajului in mediul privat si la dezvoltarea mediului privat in sensul integrarii tehnologiei IT de baza si avansate in activitatea firmelor din regiunea S- E care-şi desfăşoară  activitatea  principală  sau  secundară  într-unul  din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare  inteligentă  conform  SNCDI  sau  din  întreprinderi  care  intenţionează  să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015 – 2020. Membrii GT vor fi, preponderent, angajaţi ai unor firme care activează într-unul dintre cele 10 sectoare de viitor identificate, conform SNC, ca motoare ale economiei. Prin activitatile sale proiectul vizează ridicarea nivelului de competenţe digitale al angajaţilor IMM, ceea ce creează premisele necesare îmbunătăţirii accesului la finanţare al respectivelor firme. Facilitează ridicarea nivelului de compete digitale al angajaţilor din mediul privat printr-o abordare multilevel: 149 la nivelul abilităţilor digitale de bază (operatori validare date), 70 cursanţi pe Social Media, 52 pe Excel pentru afaceri şi 30 pe programare avansată. Angajaţii care vor absolvi aceste cursuri de formare vor optimiza capacitatea firmelor de a dezvolta acţiuni parteneriale între mediul public şi privat iar o parte din IMM-urile din GT vor fi din lista firmelor selectate de ADR Sud – Est, prin procedura de descoperire antreprenorială. Totodată, up gradarea nivelului de competenţe al angajaţilor din cadrul IMM-urilor va contribui la stimularea acţiunilor parteneriale între mediul public şi privat prin optimizarea capacitătii firmelor respective de a accesa platforme de interacţiuni cu sectorul public, cum sunt platformele de achiziţii publice (precum SEAP) sau site-urile de specialitate din domeniul fondurilor europene. Proiectul vine şi în întâmpinarea preocupării SNC pentru imbunatatirea calităţii sistemului de educaţie şi formare. Prin activitatile sale, proiectul va îmbunătăţi nivelul de competitivitate al angajaţilor şi va contribui la o mai bună corelare între resursa umană disponibilă şi piaţa muncii.

Următoarele aspecte problematice identificate prin intermediul anlizei intreprinse justifică intervenţiile proiectului: lipsa competenţelor digitale sau deţinerea în mica măsură a acestora, de către multe persoane apte de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 64 de ani; Nevoia de actualizare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor de muncă TIC ale angajaţilor, generată de retehnologizări sau progres tehnologic; Creşterea riscului de excluziune socială şi imposibilitate de a ocupa un loc de muncă, pentru persoanele cu competenţe TIC insuficient dezvoltate; persoanelor cu competenţe TIC insuficiente li se limitează prin necunoaştere sau lipsa accesului la un PC aria de informare, cu privire la existenţa unor posturi vacante, cât şi cunoaşterea oportunităţilor oferite de acestea; multe persoane cu competenţe TIC reduse sau inexistente, nu pot practica un serviciu bazat pe online, deoarece nu posedă competenţele necesare pentru desfăşurarea acestuia; persoanele care deţin o societate de scară mică şi realizează produse sau prestează diferite servicii riscă să aibă o arie îngustă de distribuţie/acoperire pentru produsele sau serviciile sale, dacă nu au competenţe TIC bine dezvoltate sau persoane angajate care să asigure promovarea produselor şi serviciilor firmei; investiţii reduse realizate la nivelul IMM-urilor, pentru domeniul de cercetare-dezvoltare, inovare; surse de finanţare limitate pentru intruducerea unor tehnologii noi în activităţile realizate de IMM-uri.

Domeniul IT a căpătat un caracter de meta-industrie, se estimează faptul că în  următorii ani, peste 90% din locurile de muncă vor solicita ca cerinţă obligatorie cunoştinţele digitale de bază. Utilizarea tehnologiilor digitale la locul de muncă este posibilă doar dacă este însoţită de competenţe digitale adecvate ale forţei de muncă, care să facă posibil acest lucru. Competenţele digitale se află într-o relaţie directă cu economia modernă, astfel se estimează că  jumătate din creşterea productivităţii provine din investiţii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Grupul ținta vizat se afla în regiunea Sud Est, regiune care deţine un bazin semnificativ de persoane eligibile pentru intervenţii şi servicii de de îmbunătăţire a nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini aferente sectoarelor economice sau domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI  ale angajaţilor, fapt care face posibilă recrutarea unui grup ţintă de minim 301 angajaţi, persoane potenţiale beneficiare ale proiectului propus, precum şi identificarea  unui număr de minim 32 de întreprinderi (IMM -uri) care vor fi sprijinite pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Comparativ cu alte regiuni din România, Regiunea Sud – Est are un nivel de incluziune digitală şi acces la TIC relativ mediu, dar în clasificările regiunilor Uniunii Europene ocupă mereu ultimele poziţii, fiind printre regiunile cele mai puţin performante, fie în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii informaţiei, fie în ceea ce priveşte nivelul de abilităţi informatice ale populaţiei. Nivelurile competenţelor digitale cel puţin elementare precum şi în materie de software situează România pe locul 27 din în rândul celor 28 de state membre ale UE.

Valorificarea, rezultatele obţinute prin implementarea activităţilor vor fi valorificate şi după finalizarea finanţării proiectului. Pagina de facebook a proiectului va fi menţinută minim 6 luni după implementare, în scop de informare specifică şi pentru configurarea de alte grupuri ţintă pentru proiecte viitoare. Campania de emailing din cadrul implementării va fi continuată şi în perioada post implementare sub forma unei campanii de informare a altor  întreprinderi care sunt interesate in cursuri de IT si in dezvoltarea de activitati prevăzute în strategia de specializare inteligenta,  privind rezultatele generale ale implementării şi posibilităţile concrete de continuare a dezvoltării pe direcţia specializării inteligente.

Scopul proiectului este să contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific, mai precis la obtinerea rezultatelor asteptate: 301 angajati din cadrul a 32 de intreprinderi active in sectoarele economice identificate conform SNC si SNCDI, vor fi informati prin campaniile de informare asupra detaliilor proiectului, vor fi consiliati si vor participa la cursuri de formare in competente informatice, imbunatatindu-si nivelul de cunostinte si competente de baza sau avansate, conform cu necesitatile de digitalizare ale intreprinderilor respective.

Un numar de minim 31 de persoane din cele 300 vor avea varsta cuprinsa intre 55 si 64 de ani, ceea ce va permite accesul egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta. De asemenea, un numar de 120 de persoane vor fi femei, ceea ce va asigura atingerea obiectivelor axei prioritare 3 de a  permite fara discriminare accesul la locuri de munca tuturor, indiferent de varsta, gen sau cultura. Prin cresterea nivelului de pregatire a angajatilor in domeniile digitale de varf asociate cu domeniile competitive, se va aduce o contributie la realizarea Obiectivului tematic, prin faptul ca se creste nivelul de sustenabilitate al ocuparii fortei de munca, tinzandu-se spre o calitate mai ridicata a acesteia. In consecinta, coroborat si cu dezvoltarea competitivitatii economiei, se va obtine atat o stabilitate a locurilor de munca cat si o flexibilitate ridicata a ocuparii, in sensul in care angajatii vor tinde sa evolueze fara inhibitii spre locuri de munca mai tehnologizate si cu responsabilitati mai ridicate.

 

Pentru mai multe detalii despre proiect, beneficiari eligibili, propuneri de colaborare in vederea atingerii obiectivelor, vă rugăm să accesați  https://eco-rural.ro/. Persoane de contact: Andrei Trifaș- Expert Promovare 4, andrei.trifas29@gmail.com .

București, 03.01.2023,

ECO RURAL CONSULTING SRL


Alte comunicate publicate de Asociatia Acoperamantul Maicii Domnului

Comunicat de presa

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 3 : Locuri de muncă pentru toți Apelul pentru…

Sprijin acasă pentru copiii celor plecați de acasă

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară: 6 – Educaţie şi competenţe Apel pentru proiecte: POCU/784/6/24/…
Vezi profilul Asociatia Acoperamantul Maicii Domnului