ANUNȚ DEMARARE PROIECT ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” S.C. CONCEPT DRINKS S.R.L.

S.C. CONCEPT DRINKS S.R.L. cu sediul în București, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 50, bloc 35B, scara 2, ap. 63, sector 2, anunță derularea începând cu data de 12.01.2021, lansarea proiectul RUE nr. 3224 ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor” , în baza Contractului de finanțare Nr. M2-3224 din 08-01-2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, BUCUREȘTI.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 08.01.2021 – 08.01.2022. Locația de implementare a proiectului este situstă în România, Municipiul București, Calea Moșilor, nr.100-104, sector 2.
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea S.C. CONCEPT DRINKS S.R.L.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului este de 101287,86 lei(valoarea totală) din care : 88076,4 lei grant și 13211,46 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Date de contact beneficiar
S.C. CONCEPT DRINKS S.R.L.
dragulanescu12@gmail.com
+40722279732

Galerie foto:


Cuvinte cheie:
fonduri europene


Comunicat publicat de: Club Mono (click pentru a vizualiza profilul)