Lansarea proiectului cu titlul „Sprijin financiar” în cadrul SC Martin Travel Management SRL”

SC Martin Travel Management SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Sprijin financiar”, proiect nr. RUE 3069 înscris în cadrul Măsurii ”HoReCa”, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.224/220 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, de la data semnarii contractului de finanțare  cu nr. 3069/26.11.2021, incheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului BUCUREŞTI, respectiv de la data de 07.12.2021. Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni de la momentul primei plati: respectiv de la data de 21.12.2021 până la data de 21.06.2022.

Obiectul general al proiectului îl reprezintă cordarea ajutorului de stat sub formă de grant, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin Schema de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Schema, implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) prin AIMMAIPE.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

-achitarea obligatiilor fiscale precum si a altor creante bugetare pana la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plati.

Valoarea totală a proiectului este de 170.499,00 RON, din care valoarea grantului este de 170.499,00 lei, si 0,00 lei reprezintă cofinanțarea proprie.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Eduard Mazilu-Administrator, telefon 0745.041.700, e-mail: reservations@martintravel.ro, www.martintravel.ro.


Alte comunicate publicate de Energocons Invest

Finalizarea proiectului cu titlul „Investitii in cadrul SC PEICU DENTAL DESIGN SRL”

SC PEICU DENTAL DESIGN SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul „Investitii in cadrul SC PEICU DENTAL DESIGN SRL”, cod SMIS 160746, cofinanțat din Fondul European…

Finalizarea proiectului cu titlul „5491VOda” în cadrul Societatii Agricole Cornatel

SOCIETATEA AGRICOLA CORNATEL anunta finalizarea proiectul cu titlul ” 5491VOda”, proiect nr. RUE 117 înscris în cadrul Măsurii ”Capital de lucru-AGRI”, a Ordonanţei de Urgenţă…

Finalizarea proiectului cu titlul „capital” în cadrul Societatii Agricole Vitisem

SOCIETATEA AGRICOLA VITISEM anunta finalizarea proiectul cu titlul ”capital”, proiect nr. RUE 117 înscris în cadrul Măsurii ”Capital de lucru-AGRI”, a Ordo-nanţei de Urgenţă a…

Lansarea proiectului cu titlul „5491VOda” în cadrul Societatii Agricole Cornatel

SOCIETATEA AGRICOLA CORNATEL anunta lansarea proiectul cu titlul ” 5491VOda”, proiect nr. RUE 117 înscris în cadrul Măsurii ”Capital de lucru-AGRI”, a Ordo-nanţei de Urgenţă…

Lansarea proiectului cu titlul „capital” în cadrul Societatii Agri-cole Vitisem

SOCIETATEA AGRICOLA VITISEM anunta lansarea proiectul cu titlul ”capital”, pro-iect nr. RUE 117 înscris în cadrul Măsurii ”Capital de lucru-AGRI”, a Ordonanţei de Urgenţă a…
Vezi profilul Energocons Invest