Asociația GO-AHEAD partener în proiectul ”ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație”

Proiectul „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, este implementat în parteneriat de către Inspectoratul Școlar al Județului Prahova (PP- promotor de proiect), Inspectoratul Școlar Județean Neamț (P1), Asociația GO-AHEAD (P2) și Art for Change Foundation din Norvegia, prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

În urma apelului ” Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” lansat de Fondul Român de Dezvoltare  Socială (FRDS) în 2018, Asociația GO-AHEAD alături de partenerii săi a depus în data de 28 mai 2019 proiectul ZEST4EDU. În cadrul apelului au fost depuse 117 proiecte, din care 75 au intrat în etapa de evaluare de conținut, dintre acestea fiind aprobate 7 proiecte și ulterior încă 5, ca urmare a suplimentării bugetului.

Proiectul  ZEST4EDU s-a situat pe locul 1 pe lista proiectelor aprobate publicată în data de 11 septembrie 2020.

Proiectul se adresează unui număr de 1150 de persoane din 19 unități de învățământ din județele Prahova și Neamț (650 elevi aflați în situație de risc, dintre care 490 in mediul rural si 60 cu CES, 200 părinti/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare) și vizează creșterea ratei de tranziție în învățământul secundar superior (ISCED 3) cu 1% anual pt scolile sprijinite, îmbunătățirea participării școlare a minim 40% din elevii din grupul țintă principal cu 10%.

Prin furnizarea de activități de dezvoltare personală, de educație non-formală și de socializare, elevii își vor completa cele 3 abilități fundamentale asimilate în mod tradițional (literare, numerice, științifice) cu toate celelalte 13 abilități fundamentale, competențe și trăsături de caracter necesare secolului 21 (conform World Economic Forum 2015). De asemenea prin 3 programe de formare și workshop-uri Affirmative Art cadrele didactice vor dobândi competențe în vederea îmbunătățirii comunicării cu elevii, relației cu părinții, diminuării situațiilor conflictuale dintre elevi, lucrului cu elevii cu CES,  susținerii unui interes crescut al elevilor la ore.

Urmărim, pe termen lung, o schimbare de perspectivă în zona educațională, prin introducerea programelor de dezvoltare personală a copiilor și elevilor încă de la vârste mici, cu impact pe termen mediu în creșterea numărului de tineri care finalizează ciclul de învățământ secundar inferior și continuă studiile, iar pe termen lung în scăderea numărului de persoane în risc de șomaj, sărăcie și excluziune socială ca urmare a unei educații personale și profesionale de calitate.

Asociația GO-AHEAD se va implica în:

  • Organizarea și desfășurarea programelor de formare autorizate pentru profesori: Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului bullying, Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES
  • Elaborarea studiului de impact, a strategiilor și planurilor de acțiune locale pentru combaterea abandonului școlar, bullyingul și segregarea în școli
  • Desfășurarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare a grupului țintă pe teme legate de promovarea educației incluzive;
  • Organizarea și desfășurarea workshopurilor de Affirmative Art și a activităților de socializare organizate împreună cu Art for Change Foundation din Norvegia
  • Comunicarea și promovarea proiectului.

Proiectul  ZEST4EDU ,O nouă perspectivă în educație (cod PN 2022) a debutat în data de 16.11.2020, iar valoarea totală a proiectului este de 5,464,478.93 lei din care 1,533,109.69 lei este bugetul Asociației GO-AHEAD.

Comunicatul de presă din 16.11.2020 cu privire la proiect este disponibil online pe website-ul Inspectoratului Județean Prahova: isj.ph.edu.ro

Date informative cu privire la Apelul ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” sunt disponibile online pe link-ul:  frds.ro

Lista proiectelor aprobate –  apelul ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”: frds.ro

Informații actualizate despre proiectul ZEST4EDU- O nouă perspectivă în educație sunt disponibile pe paginile oficiale ale proiectului: https://www.facebook.com/zest4edu

Despre Asociația GO-AHEAD

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.

Promovăm activ educația de calitate punând accent pe importanța dezvoltării abilităților socio-emoționale și pe integrarea tehnologiei în procesul educațional formal și non-formal prin activități de formare dedicate adulților, profesorilor și viitorilor consilieri, respectiv prin activități de consiliere și dezvoltarea de competențe socio-emoționale dedicate copiilor.

Asociația GO-AHEAD – www.go-ahead.ro | +40 747 269 737,  +40 724 728 131 | office@go-ahead.ro

 

Date de contact:
Pentru a avea acces la datele de contact ale acestui comunicat, te invitam sa iti inscrii un cont aici.


Galerie foto:


Cuvinte cheie:
zest4edu, proiecte, granturi norvegiene, isj prahova, isj neamt, educatie, art for change


Comunicat publicat de: Asociația GO-AHEAD (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Asociația GO-AHEAD

Asociația GO-AHEAD desfășoară activități de conștientizare ale drepturilor omului, egalității de gen, acces la educație pentru elevi și cadre didactice, în județele Neamț și Suceava

Proiectul este implementat de către Asociația GO-AHEAD București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație si Dezvoltare, cu sprijinul…

Căutăm super eroi!

Campania „Căutăm SUPEREROI!”, organizată de Asociația GO-AHEAD, prezintă o serie de povești de succes, ale dascălilor care au reușit să fie mai aproape de elevi…

România este reprezentată în finala DigiEduHack 2019 de soluția câștigătoare a Hackatonului organizat de Asociația GO-AHEAD

gamEmotion face parte din cele mai bune 10 soluții selectate pentru a intra în etapa finală a competiției internaționale DigiEduHack, organizată sub egida Comisiei Europene.

GoAheadHackaton – Soluții inovative pentru educația viitorului, dezvoltate la București, la DigiEduHack

Asociația GO-AHEAD a organizat în perioada 3-4 octombrie 2019, în incinta Ingenius Hub din București, Hackatonul de 24 de ore, Education 4.0, dedicat identificării de…

GoAheadHackaton - 24 de ore pentru identificarea de noi soluții pentru educația viitorului, în cadrul inițiativei DigiEduHack

Asociația Go-AHEAD contribuie la inițiativa globală de a construi Educația Viitorului în era digitală. Pe 3 octombrie 2019 mai mult de 2500 de studenți, profesori,…
Vezi profilul Asociația GO-AHEAD