PRIMA REUNIUNE A CONSILIULUI CONSULTATIV AL AGENȚIEI NAȚIONALE ANTIDROG

Joi, 30 martie a.c., la sediul instituţiei noastre, a avut loc prima reuniune a Consiliului Consultativ al Agenției Naționale Antidrog (ANA), constituit pentru a întări rolul Agenției de coordonator național al politicilor antidrog în sistemul instituțional din România.

Consiliului Consultativ al Agenției Naționale Antidrog va asigura un sistem de comunicare între reprezentanţii instituţiilor responsabile (instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale), pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul drogurilor, cuprinse în Planurile de acţiune ale Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2013 – 2020.

Scopul constituirii Consiliului Consultativ este acela de a asigura un sistem performant de comunicare între entităţile responsabile, precum şi coordonarea şi monitorizarea unitară de către ANA a activităţilor cuprinse în Planurile de acţiune ale Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2013-2020.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în domeniul prevenirii şi luptei împotriva traficului şi consumului de droguri, în următoarele domenii:

  • reducerea cererii de droguri;
  • reducerea ofertei de droguri;
  • coordonare;
  • cooperare internaţională;
  • cercetare, evaluare şi informare.

În cadrul primei întâlniri, au fost puse în discuţie modalitatea de colectare a datelor necesare în vederea evaluării Planului de Acţiune 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ, precum şi alte aspecte de interes din domeniul drogurilor.

Membrii Consiliului Consultativ au apreciat iniţiativa înfiinţării acestui for şi şi-au arătat disponibilitatea furnizării de date complete din ariile de competenţă, necesare pentru o evaluare reală a fenomenului drogurilor în România.

***

Strategia Naţională Antidrog pentru perioada 2013 – 2020 este documentul programatic care înglobează direcţiile generale de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivel naţional. Planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă.

Direcţiile de acţiune ale Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 sunt: coordonarea politicilor publice în domeniul drogurilor, cercetare, evaluare, informare în domeniul drogurilor, prevenire şi asistenţă – dimensiuni ale reducerii cererii de droguri, monitorizarea ofertei de droguri şi cooperare internaţională.

Date de contact:
Nume: COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE


Galerie foto:


Cuvinte cheie:
consiliu, antidrog


Comunicat publicat de: Agentia Nationala Antidrog (click penttu a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Agentia Nationala Antidrog

APLICAREA ALTERNATIVELOR LA SANCŢIUNILE COERCITIVE PRIVIND PEDEPSIREA INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL DROGURILOR, ÎN ROMÂNIA

Intrarea în vigoare a noului Cod penal, în anul 2014, a oferit consumatorilor de droguri posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă medicală, psihologică şi…

BARMANII ŞI OSPATARII DIN CLUBURILE DIN MAMAIA, INSTRUITI PENTRU A ACORDA PRIM-AJUTOR ÎN CAZUL PERSOANELOR INTOXICATE CU DROGURI

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CRPECA) Constanţa, a iniţiat luni, 19 iunie a.c., în Staţiunea Mamaia, o…

SERVICII DE TRATAMENT SUBSTITUTIV ÎN CENTRE DE TRATAMENT SAU CLINICI SPECIALIZATE, PENTRU CONSUMATORII DE DROGURI DIN ROMÂNIA

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) şi partenerii săi cu atribuţii în domeniu (instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale) oferă servicii de tratament substitutiv în centre de tratament…

CEA DE-A DOUA REUNIUNE A GRUPULUI DUBLIN, SUB PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI

România, prin Agenția Națională Antidrog (ANA), a prezidat „Reuniunea Grupului Dublin”, care a avut loc la finalul săptămânii trecute, la Bruxelles.

LANSAREA RAPORTULUI EUROPEAN PRIVIND DROGURILE 2017 – ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN

Marți, 6 iunie a.c., Agenția Națională Antidrog (ANA) a organizat, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, lansarea ”Raportului european privind drogurile 2017: Tendințe și evoluții –…
Vezi profilul Agentia Nationala Antidrog