INTERVENȚIE RAPIDĂ PENTRU FEMEILE CONSUMATOARE DE DROGURI DIN ROMÂNIA

În acord cu recomandările Consiliului Internaţional pentru Controlul Drogurilor (International Narcotics Control Board, INCB), Agenţia Naţională Antidrog (ANA) dezvoltă, începând cu luna martie 2017, Programul de intervenție rapidă și în rândul femeilor consumatoare de droguri, care se află în maternități şi pentru care va fi asigurată inducţia cu metadonă, după evaluarea medicală, psihologică şi socială a acestora.

Programul de intervenţie rapidă include, încă din luna aprilie 2016, şi asistența persoanelor consumatoare de droguri care nu pot accesa direct serviciile de asistență din comunitate – persoane consumatoare de droguri care se află în stare privativă de libertate, la nivelul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.1 București.

De asemenea, în scopul atingerii obiectivelor înscrise în Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020, începând cu anul 2014, Agenţia Naţională Antidrog a implementat o serie de proiecte şi programe de asistenţă integrată medicală, psihologică şi socială destinate consumatorilor de droguri şi consumatorilor dependenţi, inclusiv a celor de sex feminin.

Proiectul “Egalitate de şanse pe piaţa muncii – Şansa TA la un viitor mai bun!” a reprezentat un nou tip de abordare, sistemic comprehensivă, având, prin particularităţile grupului ţintă, (465 femei consumatoare de droguri sau la risc de consum şi 75 femei aparţinând altor grupuri vulnerabile în conformitate cu definiţia acestora din Memorandumul JIM, ratificat de România), precum şi prin serviciile oferite în cadrul proiectului (calificarea a 540 femei în diverse ocupaţii profesionale, corelativ cu servicii de consiliere psihologică şi social în scopul creşterii motivaţiei pentru schimbare), o componentă de prevenire selectivă şi una de asistenţă specializată.

Proiectul şi-a propus implementarea unui set de acţiuni integrate pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a 540 persoane, din care 465 femei (femei consumatoare de droguri şi femei la risc de consum prin vulnerabilitatea psihosocială) şi 75 persoane aparţinând altor grupuri vulnerabile. Nevoile grupurilor ţintă au fost identificate ca urmare a studiilor efectuate la nivel naţional ce relevă, în general,  rate ridicate ale şomajului în Romania şi, în particular, rate crescute ale şomajului la nivelul regiunii Sud-Est, ca urmare a efectelor accentuate ale crizei economice globale, şomajului structural, scăderii opţiunilor de angajare la nivel regional/local.

Prin furnizarea de servicii de formare profesională (11 serii iniţiere/perfecţionare – 2 serii resurse umane, 4 serii contabilitate, 2 serii OIPVD si 3 serii competenţe antreprenoriale – , 15 serii calificare nivel 1 – 9 serii lucrător comercial şi 6 serii confecţioner asamblor articole textile – şi 1 serie calificare nivel 2 OIPVD), 542 femei din Regiunea Sud-Est, judeţele Constanţa şi Tulcea, şi-au dezvoltat competenţe profesionale în acord cu piaţa muncii, ceea a contribuit la implementarea obiectivului de dezvoltare durabilă.

Prin furnizarea de activităţi de consiliere socială a grupului ţintă si, implicit, de calificări relevante ce conduc la creşterea oportunităţilor grupului ţintă pe piaţa muncii, au fost îndeplinite premisele şi pentru asigurarea durabilităţii în timp a rezultatelor proiectului. Cursurile au conţinut elemente subsumate  principiului dezvoltării durabile şi metodelor de aplicare ale acestuia.

Elementul inovativ cu rol de plus valoare în cadrul proiectului a fost reprezentat de intervenţiile de consiliere socială, ca metode de combatere a inegalităţilor sociale la care sunt predispuse femeile şi care determină direct aspectele de vulnerabilitate psihologică şi socială ale acestora.

Suportul acordat femeilor vulnerabile psiho-social, prin acordarea de servicii de consiliere socială şi de subvenţii,  reprezintă un element complementar celui de dezvoltare a competenţelor profesionale, prin calificarea/recalificarea sau iniţierea/perfecţionarea grupului ţintă, în scopul asigurării accesului egal al femeilor la resurse, inclusiv la piaţa muncii şi, implicit în scopul respectării principiului egalităţii de şanse.

Din totalul celor 699 femei care au fost recrutate pe parcursul implementării proiectului în scopul includerii în programul de instruire acces pe piaţa muncii, un număr de 102 femei au vârsta peste 45 ani, ceea ce reprezintă 14,59%.

Din totalul celor 542 femei care au beneficiat în proiect de programul de instruire acces pe piaţa muncii (11 serii iniţiere/perfecţionare – 2 serii resurse umane, 4 serii contabilitate, 2 serii OIPVD si 3 serii competenţe antreprenoriale, 15 serii calificare nivel 1 – 9 serii lucrător comercial şi 6 serii confecţioner asamblor articole textile şi 1 serie calificare nivel 2 OIPVD), un număr de 72 femei au vârsta de peste 45 ani, adică 13,28%.

Activităţile promovate de Agenţia Naţională Antidrog au ca scop monitorizarea atentă a grupurilor vulnerabile şi oferirea posibilităţii ca persoanele care fac parte din aceste grupuri să poată accesa rapid servicii de specialitate.

Date de contact:
Nume: COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
Cuvinte cheie:
antidrog


Comunicat publicat de: Agentia Nationala Antidrog (click penttu a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Agentia Nationala Antidrog

APLICAREA ALTERNATIVELOR LA SANCŢIUNILE COERCITIVE PRIVIND PEDEPSIREA INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL DROGURILOR, ÎN ROMÂNIA

Intrarea în vigoare a noului Cod penal, în anul 2014, a oferit consumatorilor de droguri posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă medicală, psihologică şi…

BARMANII ŞI OSPATARII DIN CLUBURILE DIN MAMAIA, INSTRUITI PENTRU A ACORDA PRIM-AJUTOR ÎN CAZUL PERSOANELOR INTOXICATE CU DROGURI

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CRPECA) Constanţa, a iniţiat luni, 19 iunie a.c., în Staţiunea Mamaia, o…

SERVICII DE TRATAMENT SUBSTITUTIV ÎN CENTRE DE TRATAMENT SAU CLINICI SPECIALIZATE, PENTRU CONSUMATORII DE DROGURI DIN ROMÂNIA

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) şi partenerii săi cu atribuţii în domeniu (instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale) oferă servicii de tratament substitutiv în centre de tratament…

CEA DE-A DOUA REUNIUNE A GRUPULUI DUBLIN, SUB PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI

România, prin Agenția Națională Antidrog (ANA), a prezidat „Reuniunea Grupului Dublin”, care a avut loc la finalul săptămânii trecute, la Bruxelles.

LANSAREA RAPORTULUI EUROPEAN PRIVIND DROGURILE 2017 – ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN

Marți, 6 iunie a.c., Agenția Națională Antidrog (ANA) a organizat, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, lansarea ”Raportului european privind drogurile 2017: Tendințe și evoluții –…
Vezi profilul Agentia Nationala Antidrog