IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTIDROG A SECTORULUI 2 DIN CAPITALĂ

În contextul general al concentrării comunităţii internaţionale asupra criminalităţii organizate în legătură cu drogurile, lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri este o prioritate pentru Agenţia Naţională Antidrog (ANA), concretizată în Strategia Naţională Antidrog pentru perioada 2013-2020.

În scopul particularizării intervenţiilor şi adaptării acestora la specificul local, Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) al Sectorului 2 Bucureşti – structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog – a elaborat, cu sprijinul autorităţilor locale, Strategia locală antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2020 şi Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2016, documente programatice aprobate prin Hotărârea nr. 77 a Consiliului Local Sector 2, în şedinţa din 12.08.2014.

În acest context, la sfârşitul săptămânii trecute, în prezenţa domnului primar Mihai Toader şi a conducerii Agenţiei Naţionale Antidrog, s-a desfăşurat, la sediul Primăriei Sectorului 2, întâlnirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2.

La reuniune au participat reprezentanţii Grupului de lucru ai următoarelor instituţii: Agenţia Naţională Antidrog – CPECA Sector 2, Primăria Sectorului 2, Consiliul Local Sector 2, DGASPC Sector 2, Poliţia Locală Sector 2, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2, IGPR –DGPMB – Poliţia Sector 2, IGPR-DGPMB- Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul Antidrog, IGJR – Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sector 2, instituţii medicale de pe raza sectorului: Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, dar şi reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale – furnizori privaţi de servicii în domeniu: ARAS şi Color-Mind.

În cadrul întâlnirii, a fost evaluat Planul de acţiune privind implementarea Strategiei pentru perioada 2014-2016, specialiștii din structurile Ministerului Afacerilor Interne, administrației publice locale a sectorului 2, din sistemul medical, din învățământ, precum și ai ONG-urilor participante la proiect, analizând programele pe care le derulează pentru limitarea consumului de droguri.

Principala concluzie care a reieşit a vizat faptul că, în intervalul analizat, au fost intensificate activităţile de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor pe raza sectorului 2, prin iniţierea de campanii de informare a elevilor în majoritatea unităților de învățământ, cu implicarea familiilor şi a cadrelor  didactice.

De asemenea, consumatorii de droguri sunt consiliați și îndrumați să se adreseze instituțiilor abilitate pentru a primi sprijin și beneficiază de asistență pentru reintegrare socială.

Prin programele inițiate în lupta antidrog, la nivelul sectorului 2 se dorește ca în anul 2020, la expirarea termenului de implementare a Strategiei locale antidrog, obiectivele propuse de grupul de lucru să fie îndeplinite.

Totodată, în baza evaluării implementării Planului de acţiune local pentru perioada 2014-2016, precum şi în urma analizei datelor statistice privind evoluţia fenomenului consumului de droguri, a fost elaborat noul Plan de acţiune pentru perioada 2017-2020, care a fost supus dezbaterii şi aprobării.

Direcţiile generale de acţiune în domeniul drogurilor se reflectă în 4 capitole care reprezintă arii majore de intervenţie: Reducerea cererii de droguri, Reducerea ofertei de droguri, Coordonare,  Cercetare, Evaluare, Informare.

Noul plan are ca scop dezvoltarea strategiilor de prevenire a consumului de droguri pe cele trei paliere de intervenţie; şcoală, familie şi comunitate, prin stimularea/facilitarea implicării active a comunităţilor locale, atât prin profesionişti, cât şi prin dezvoltarea reţelei locale de voluntari. Totodată, din perspectiva serviciilor de asistenţă integrată, se impune dezvoltarea cooperării dintre furnizorii locali, precum şi operaţionalizarea de noi programe de asistenţă care să răspundă tendinţelor actuale de consum.

Schimbul reciproc de date, precum şi organizarea de întâlniri la nivel interinstituţional pentru implementarea coordonată a activităților în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri vor contribui la asigurarea unor mecanisme instituţionale eficiente de monitorizare şi evaluare a politicilor antidrog la nivel local.

Un aspect relevat de evaluarea Planului Local de Acţiune pentru perioada 2014-2016  este acela că resursele disponibile la nivel local sunt valorificate în implementarea activităţilor parteneriale, în scopul creşterii eficienţei şi promovării economicităţii.

Toate aceste măsuri sunt menite să crească eficacitatea parteneriatului comunitar în implementarea politicilor antidrog, prin Planul Local de Acţiune pentru perioada 2017-2020.


Alte comunicate publicate de Agentia Nationala Antidrog

APLICAREA ALTERNATIVELOR LA SANCŢIUNILE COERCITIVE PRIVIND PEDEPSIREA INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL DROGURILOR, ÎN ROMÂNIA

Intrarea în vigoare a noului Cod penal, în anul 2014, a oferit consumatorilor de droguri posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă medicală, psihologică şi…

BARMANII ŞI OSPATARII DIN CLUBURILE DIN MAMAIA, INSTRUITI PENTRU A ACORDA PRIM-AJUTOR ÎN CAZUL PERSOANELOR INTOXICATE CU DROGURI

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CRPECA) Constanţa, a iniţiat luni, 19 iunie a.c., în Staţiunea Mamaia, o…

SERVICII DE TRATAMENT SUBSTITUTIV ÎN CENTRE DE TRATAMENT SAU CLINICI SPECIALIZATE, PENTRU CONSUMATORII DE DROGURI DIN ROMÂNIA

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) şi partenerii săi cu atribuţii în domeniu (instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale) oferă servicii de tratament substitutiv în centre de tratament…

CEA DE-A DOUA REUNIUNE A GRUPULUI DUBLIN, SUB PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI

România, prin Agenția Națională Antidrog (ANA), a prezidat „Reuniunea Grupului Dublin”, care a avut loc la finalul săptămânii trecute, la Bruxelles.

LANSAREA RAPORTULUI EUROPEAN PRIVIND DROGURILE 2017 – ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN

Marți, 6 iunie a.c., Agenția Națională Antidrog (ANA) a organizat, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, lansarea ”Raportului european privind drogurile 2017: Tendințe și evoluții –…
Vezi profilul Agentia Nationala Antidrog