Asociația Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord lansează apelul de selecție proiecte pentru măsurile M 5/6B, M 6/6B, M7/6B din cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Giurgiu Nord

Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Giurgiu Nord anunță lansarea, în data de 21.09.2017, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsurile: M5/6B – dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul GAL, M6/6B – dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL, M7/6B – susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL Giurgiu Nord.

Beneficiari eligibili pentru măsura M 5/6B – dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul GAL, sunt comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, ONG-uri definite conform legislației în vigoare, parteneriatul între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale, furnizorii de servicii sociale, grupul de Acțiune Locală – în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Beneficiari eligibili pentru măsura M 6/6B – dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL, sunt comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc), ONG-uri definite conform legislației în vigoare.

Beneficiari eligibili pentru măsura M 7/6B – susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL, sunt comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, ONG-uri definite conform legislației în vigoare.

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ-teritoriale: 5 comune din județul Giurgiu, respectiv: Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba; 1 comună din județul Ilfov, respectiv: Dragomirești-Vale.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune sunt în valoare de 55.555,49 Euro pentru măsura M 5/6B, 460.989,48 Euro pentru măsura M 6/6B și 37.036,99 Euro pentru măsura M 7/6B. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este în valoare de 55.555,49 Euro pentru măsura M 5/6B, 100.000 Euro pentru măsura M 6/6B și 20.000 Euro pentru măsura M 7/6B.

Suma totală alocată măsurilor conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de: 55.555,49 Euro pentru măsura M 5/6B, 460.989,48 Euro pentru măsura M 6/6B și 37.036,99 Euro pentru măsura M 7/6B.

Data limită de depunere a proiectelor:  20.11.2017, ora 13.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte este punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  10:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M5/6B, M 6/6B și M7/6B postat pe pagina de internet a GAL:  www.galgiugiunord.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, telefon: 0767.310.894, E-mail: office@galgiurgiunord.ro.

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M 5/6B, M 6/6B și M 7/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la punctul de lucru al GAL.

Despre Asociația Grupul de Acțiune Locală Girurgiu Nord

Asociația Grupul de Acțiune Locală Girurgiu Nord are ca scop implementarea unor acțiuni integrate prin intermediul axei LEADER, care vor contribui la consolidarea coerenței teritoriale, la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale din teritoriul GAL Giurgiu Nord. Proiectul este finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR – LEADER 2014-2020. Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord este o organizație de cooperare public-privată care reunește 22 de parteneri din 6 localități. Teritoriul GAL, prezentat sub denumirea Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, este situat pe teritoriul a două județe – Ilfov și Giurgiu având următoarele comune în componență: Dragomirești-Vale (jud. Ilfov), Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba (jud. Giurgiu).Comunicat publicat de: (click pentru a vizualiza profilul)

Database Error; SQL: SELECT DISTINCT `t`.* FROM `wp_pods_comunicat-de-presa` AS `t` LEFT JOIN `wp_podsrel` AS `rel_author` ON `rel_author`.`field_id` = 61 AND `rel_author`.`item_id` = `t`.`id` LEFT JOIN `wp_users` AS `author` ON `author`.`ID` = `rel_author`.`related_item_id` WHERE ( `author`.`id` = AND t.id 2134 AND validat = "da" ) ORDER BY `t`.`created` DESC, `t`.`titlu`, `t`.`id` LIMIT 0, 5; Response: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND t.id 2134 AND validat = "da" ) ' at line 14