Curs online autorizat Manager calitate - ISO 9001:2015

|
06.03.2023 12:00am
Locatia: Romania

Cursul Manager calitate ISO 9001: 2015 este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților – pentru ocupația MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, cod COR 242114.

Obiective:

– Formarea abilităților și competentelor de implementare a conceptului de abordare procesuală în organizație;
– Dobândirea competențelor de gestionare a proceselor sistemului de management al calității prin aplicarea ciclului PDCA și în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015;
– Formarea competențelor și abilităților de utilizare a metodelor și instrumentelor specifice managementului calității pentru evaluarea și îmbunătățirea performanței proceselor sistemului de management al calității;
– Formarea competențelor de manageriere a programului de audit intern și de secundă parte.

Tematica:

– Standardele de referință ale sistemului de management al calității;
– Conceptele «calitate» și «management al calității»: terminologie, principiile managementului calității, abordarea procesuală;
– Implementarea sistemului de management al calității într-o organizație, în conformitate cu ISO 9001:2015;
– Procesele de management;
– Procesele de planificare;
– Procesele suport;
– Procesele de realizare;
– Evaluare performanțe;
– Costurile calității;
– Tehnicile și instrumentele managementului calității.

Date de contact Top Quality Management:

Telefon: 0733 822 020
Email: office@cursuriautorizate.ro
Website: www.cursuriautorizate.ro