Curs “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306”, autorizat ANC

|
07.05.2018 9:00am
Locatia: Va fi anunțată participanților înscriși.

Categorie curs: Perfecționare în domeniul resurselor umane.

Grup-țintă: Oricine dorește să activeze în domeniul resurselor umane.

Descrierea cursului:

Perioada: 7-12 mai 2018 * Localitatea: București * Locaţia va fi anunţată în timp util tuturor participanţilor înscrişi * Program: 9:00-17:30 * Taxa de participare: 275Lei/modul (nu se percepe TVA) * Termen-limită pentru înscriere și achitarea taxei20 aprilie 2018

Numărul maxim de locuri disponibile: 14. Numărul minim de participanţi pentru deschiderea cursului: 6.

Conținutul cursului „Analist Resurse Umane” este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, cuprinde 3 module a câte 15 ore și fiecare dintre acestea poate fi parcurs în mod autonom.

Dacă sunteţi interesaţi de o carieră în Resurse Umane sau de rafinarea cunoştinţelor dobândite în acest domeniu, cursul “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306” vă este în mod special dedicat!

Vă aşteptăm alături de noi pentru a beneficia de un program intensiv de studiu şi practică fundamentat pe legislaţia muncii şi pe metode interactive de învăţare.

Trainer certificat ANC: Ane-Mary Ormenisan http://www.lifelong.ro/despre-ane-mary-ormenisan/#

Pentru înscrieri vă rugăm să utilizaţi numai acest formular: http://www.lifelong.ro/formular-de-inscriere-cursuri-deschise/

Modulul I: Sistemul relaţiilor de muncă (administrarea personalului, comunicarea organizaţională, gestionarea resurselor, organizarea muncii)

Cursul „Sistemul relaţiilor de muncă” (Cod C.O.R. 333306, Autorizaţie A.N.C. nr. 40/12567/30.12.2015) este programat în perioada 7-8 mai 2018, între orele 9:00-17,30.

Certificatul emis la absolvirea acestui curs va fi pentru ocupaţia “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306” – Modul Sistemul relaţiilor de muncă”, iar pe suplimentul descriptiv vor fi evidenţiate exclusiv competenţele profesionale dobândite prin parcurgerea modulului respectiv.

Modulul II: Recrutarea şi selecţia personalului

Cursul „Recrutarea şi selecţia personalului(Cod C.O.R. 333306, Autorizaţie A.N.C. nr. 40/12567/30.12.2015) este programat în zilele 9-10 mai 2018, între orele 9:00-17,30.

Certificatul emis la absolvirea acestui curs va fi pentru ocupaţia “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306” – Modul Recrutarea şi selecţia personalului”, iar pe suplimentul descriptiv vor fi evidenţiate exclusiv competenţele profesionale dobândite prin parcurgerea modulului respectiv.

Modulul III: Procesele de evaluare (analiza şi evaluarea posturilor, evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor)

Cursul „Procesele de evaluare(Cod C.O.R. 333306, Autorizaţie A.N.C. nr. 40/12567/30.12.2015) este programat în perioada 11-12 mai 2018, între orele 9:00-17,30.

Certificatul emis la absolvirea acestui curs va fi pentru ocupaţia “Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306” – Modul Procesele de evaluare”, iar pe suplimentul descriptiv vor fi evidenţiate exclusiv competenţele profesionale dobândite prin parcurgerea modulului respectiv.

Tip curs: Open

E-mail persoana de contact: office@lifelong.ro

Beneficii:

Absolvenţii cursului de perfecţionare în profesia de „Analist Resurse Umane” vor dobândi următoarele competenţe:

 •  Gestionarea eficientă a sistemului relaţiilor de muncă în cadrul organizaţiei
 • Estimarea resurselor şi a cheltuielilor necesare derulării activităţilor de resurse umane
 • Organizarea şi administrarea bazei de date pentru evidenţa personalului
 • Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
 • Analizarea şi evaluarea posturilor
 • Gestionarea sistemului de motivare a personalului
 • Elaborarea sistemului de evaluare a performanţelor
 • Organizarea programelor de pregătire profesională a personalului
 • Planificarea dezvoltării carierei profesionale a angajaţilor în conformitate cu sistemul de promovare al organizaţiei
 • Planificarea necesarului de resurse umane pe specializări
 • Organizarea procesului de recrutare a personalului
 • Organizarea procesului de selecţie a personalului

Documentele necesare pentru validarea înscrierii:

 • Copie scanată a Cărţii de identitate
 • Copie scanată a Certificatului de naştere
 • Copie scanată a Cerificatului de căsătorie, dacă este cazul
 • Copie scanată a celei mai recente Diplome de absolvire (minim studii medii)

Foarte important de reţinut:

 • În urma evaluării finale va fi emis certificatul de absolvire a formării pentru ocupaţia de „Analist Resurse Umane – Cod C.O.R. 333306”, în al cărui supliment descriptiv vor fi specificate competenţele dobândite pe durata cursului.
 • Certificatul de absolvire se va elibera în conformitate cu O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – republicată şi în baza Autorizaţiei cu Seria B, Nr.0009697/30.12.2015 emisă pentru Lifelong Learning Solutions s.r.l. de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.)
 • În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.