Workshop National SMART4nZEB,19 Mai 2021

Clusterul pRO-nZEB a organizat pe 19 mai 2021, primul ”Workshop Național” în cadrul proiectului SMART4nZEB, cu scopul de a prezenta diferiților parteneri din România progresele realizate în prima parte a activităților proiectului dar și pentru furnizarea premiselor unor discuții despre stadiul implementării conceptului clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România, concept ce reprezintă din acest an o cerință legală pentru toate clădirile noi din întreaga Uniune Europeană.

Despre Proiectul SMART4nZEB

  • SMART4nZEB este un proiect finanțat prin programul COSME al Uniunii Europene, prin contractul de Grant nr. 874425 și reprezintă o inițiativă pentru dezvoltarea capacității mai multor organizații de tip cluster din Europa Centrală și de Est.
  • Proiectul are astfel în vedere desfășurarea de activități care, în mod direct sau indirect, vor furniza premisele pentru îmbunătățirea competitivității și sprijinirea extinderii activităților a cel puțin 577 de IMM-uri active în domeniile construcțiilor, eficienței energetice și energiei din surse regenerabile.
  • Obiectivele generale ale SMART4nZEB sunt strâns legate de (1) consolidarea capacității celor cinci clustere beneficiare ale proiectului: pRO-nZEB (România), RIC PRO-Akademia (Polonia), PSDiK (Polonia), DUNDJER (Serbia) și SGG (Slovenia), cele cinci organizații fiind văzute ca factori importanți de inovare în Europa Centrală și de Est, și (2) facilitarea schimburilor transnaționale și dezvoltarea parteneriatelor strategice în regiune.

Despre primul ”Workshop Național” în cadrul proiectului SMART4nZEB

  • Un exemplu de activitate desfășurată în cadrul proiectului SMART4nZEB este atelierul de lucru ce a avut loc on-line în data de 19 mai 2021, acesta fiind primul eveniment de tip ”workshop” organizat la nivel național în România. Evenimentul a strâns peste 200 de participanți, aceștia reprezentând atât birouri de arhitectură, IMM-uri, sau liberi profesioniști care furnizează servicii cu relevanță pentru piața românească a clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), cât și autorități publice locale sau centrale, pentru discutarea barierelor tehnice, economice, de mediu, sociale și politice de pe piața românească.
  • La eveniment au luat parte și au diseminat informații cu privire la stadiul implementării conceptului clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România și detalii cu privire la proiecte relevante pentru piața clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) reprezentanți ai Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR), Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă (INCD URBAN-INCERC, filiala București ).
  • Pe lângă sesiunile de prezentări, evenimentul a inclus și o sesiune special dedicată interacțiunii dintre participanții la workshop. Astfel, o discuție deschisă și animată a avut loc după sesiunile de prezentările când diferiți specialiști din diferite județe ale României au cerut detalii atât despre aspecte tehnice, cât și economice ale proceselor de implementare a conceptului clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), ca parte a unei consultări active.
  • Concluziile evenimentului au fost trase de către organizatori, cu speranța continuării consultărilor în a doua parte a anului, atunci când va fi organizat al doilea eveniment național, în cadrul aceluiași proiect SMART4nZEB.

Mai multe detalii despre proiectul SMART4nZEB și despre primul ”Workshop Național” organizat în cadrul acestuia le puteți cere din partea lui:

Andrei-Laurențiu Popescu, E-mail: andrei@woakey.com

Director Proiect SMART4nZEB