Interviu Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu SJEA Brasov

INTERVIU. Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov: Formarea mea ca dascăl la începutul carierei m-a făcut să înţeleg că moralitatea, demnitatea şi profesionalismul sunt valori esenţiale în această meserie

Caracterul justiţiar este ceea ce o definește atât în viața profesională, cât și în viața personală. Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu provine dintr-o familie de profesori, ceea ce a avut o influență decisivă asupra construirii carierei sale.
Cum arată universul juridic din perspectiva sa, care este expresia juridică latină favorită, precum și întâmplările amuzante din timpul studenției, le aflăm în rândurile de mai jos.
Spuneţi câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru ca bobocii să vă cunoască mai bine.
Consider că întodeauna faptele şi nu vorbele sunt cele care definesc personalitatea, caracterul şi chiar defectele unui om. Mărturisesc că acest interviu imi dă posibilitatea introspecţiei poate uneori necesară pentru a exersa abilitatea de autocunoaşere.
Provin atât pe linie maternă, cât şi paternă, dintr-o familie de dascăli, crescând printre emoţiile examenelor de obţinere a gradelor didactice şi a inspecţiilor de specialitate, familiarizându-mă într-un fel şi conştientizând nu numai rigorile actului didactic, ci şi dimensiunea şi semnificaţia acestei bresle privilegiate. Datorită lor am învăţat demnitatea şi respectul faţă de profesia pe care şi eu la rândul meu am urmat-o.
Sunt absolventă a Şcolii Normale Carol I din Câmpulung–Muscel, promoţia 1991-1996, cea de-a doua şcoală din Principatele Române, şcoală care a scris destine şi pe ale cărei bănci au desluşit arta dăscăliei Ion Ionescu de la Brad şi Ion Mihalache. Existenţa acestui edificiu a fost posibliă şi cu sprijinul lui Spiru Haret, ministru al educaţiei şi ctitorul învăţământului românesc modern al cărui nume îl poartă cu mândrie şi Universitatea noastră.
Sunt absolventă a primelor promoţii ale specializării Administraţie publică susţinând licenţa în anul 2003 în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, a unui Masterat în Drept comunitar şi a şcolii doctorale de la Universitatea de Stat din Moldova.
În cadrul facultăţii pe care astăzi o reprezint, am debutat ca preparator în anul 2004; ulterior am fost asistent si lector, iar în prezent sunt conferenţiar. Cunosc, aşadar, prin propria experienţă, fiecare treaptă a învăţământului universitar cu toate avantajele şi dezavantajele sale, dar şi emoţiile fireşti în obţinerea fiecărui grad didactic.
Împărtăşiţi-ne o întâmplare amuzantă de pe vremea studenţiei.
Întâmplarea este din vremea studenţiei, mai precis din sesiunea de vară a anului III – examenul de Drept procesual penal, examen ce se desfăşura în Aula Magna a Universităţii în prezenţa domnului profesor Petre Buneci şi a unui număr impresionant de asistenţi care asigurau desfăşurarea examenului în condiţii de maximă siguranţă. Aproape de finalul examenului, domnul profesor a considerat că poziţia mea în bancă a În cadrul facultăţii pe care astăzi o reprezint, am debutat ca preparator în anul 2004; ulterior am fost asistent si lector, iar în prezent sunt conferenţiar. Cunosc, aşadar, prin propria experienţă, fiecare treaptă a învăţământului universitar cu toate avantajele şi dezavantajele sale, dar şi emoţiile fireşti în obţinerea fiecărui grad didactic.
Împărtăşiţi-ne o întâmplare amuzantă de pe vremea studenţiei.
Întâmplarea este din vremea studenţiei, mai precis din sesiunea de vară a anului III – examenul de Drept procesual penal, examen ce se desfăşura în Aula Magna a Universităţii în prezenţa domnului profesor Petre Buneci şi a unui număr impresionant de asistenţi care asigurau desfăşurarea examenului în condiţii de maximă siguranţă. Aproape de favorizat colega din spatele meu să copieze şi astfel am fost eliminată din sală. Îmi aduc aminte şi acum de impactul emoţional al momentului respectiv, fiind pentru prima dată când părăseam sala într-o astfel de situaţie; mai mult decât atât, era o disciplină căreia îi alocasem cele mai multe ore de studiu. Privind retrospectiv întâmplarea, acum o pot considera amuzantă – ceea ce n-am putut atunci.
Vă aventuraţi zilnic printre legi şi norme. Povestiţi-ne câteva cuvinte despre experienţa dvs. cu universul juridic românesc.
Şi profesia juridică, ca de altfel şi celelate profesii, presupune, în primul rând, capacitatea de a răspunde provocărilor determinate de dinamica şi nevoile societăţii în fiecare etapă a dezvoltării sale. Globalizarea, politicile guvernamentale interne şi europene impun noi reglementări care, uneori, se dovedesc ineficiente urmând a fi modificate ulterior la intervale scurte de timp, iar actul normativ devine în astfel de situaţii dificil de urmărit, deşi Legea 24/2000 republicată în 2010 face precizări clare cu privire la acest aspect:,, Fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât şi evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează”. Este adevărat că nu doar abundenţa reglementării, ci şi lipsa ei aduc deservicii cadrului normativ; acestea se răsfrâng în ultimă instanţă asupra destinatarului normei.
Pasiune, vocaţie şi destin. Care dintre acestea consideraţi că şi-a pus amprenta asupra traseului dvs. profesional?
Nu aş putea cuantifica în procente rolul acestei triade în procesul devenirii profesionale, dar sunt convinsă că au lucrat într-o strânsă interdependenţă. În dreptul constituţional există un principiu important: principiul separaţiei şi colaborării puterilor în stat, potrivit căruia niciuna dintre cele trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească nu poate prevala în favoarea celeilate. Extrapolând, fiecare dintre cele trei virtuţi a avut un rol major nu numai asupra traseului profesional, ci asupra întregii mele existenţe.
La un moment dat, rutina în profesie este inevitabilă. Cum reuşiţi să daţi un suflu nou profesiei?
În activitatea didactică nu există rutină. Didactica sau ştiinţa procesului de învăţământ recunoaşte caracterul dinamic şi creativ al procesului instructiv-educativ. Eficienţa actului didactic este determinată, în primul rând, de calitatea cunoştinţelor predate şi de modul de transmitere al acestora. În aceste condiţii, profesorul trebuie să fie conştient de importanţa dezvoltării sale profesionale în scopul dobândirii competenţelor ce corespund exigenţelor academice. Consider că rutina este înlăturată prin studiu permanent şi perfecţionare continuă, iar dacă acestea două sunt transmise şi studenţilor atunci ne-am îndeplinit cu succes sarcina de dascăl.
Modernizarea continuă a metodelor didactice centrate pe nevoile studentului, flexibilitatea şi adaptabilitatea profesorului în rezolvarea unei situaţii concrete, asigurarea unei interacţiuni optime între acesta şi student sunt doar câteva componente care asigură profesiei dinamism, iar procesului de învăţământ un caracter activ, euristic, intersistemic şi funcţional.
Ce experienţă v-a ajutat să descoperiţi laturi necunoscute până atunci ale omului din spatele juristului Camelia Nicoleta Olteanu?
Întrebarea dumneavoastră mă duce cu gândul la omul din spatele unei funcţii importante, cum ar fi Preşedintele unui stat, care trebuie să dispună nu doar de calităţi relevante, ci şi de capacitate de disimulare. Formarea mea ca dascăl la începutul carierei m-a făcut să înţeleg că moralitatea, demnitatea şi profesionalismul sunt valori esenţiale în această meserie, iar ulterior, prin studiul dreptului, am înţeles valoarea unui cuvânt misterios: adevărul. E dificil să aleg o experienţă; cu certitudine pot sublinia contactul cu legea, care a determinat caracterul justiţiar pe care îl impun uneori şi în familie.
Ce înseamnă succesul pentru dvs.?
Machiavelli spunea: „Secretul succesului constă în a vrea să câştigi şi a şti să pierzi”. Succesul nu vine singur şi nu dintr-o dată, ci are la bază un efort constant şi continuu. Nu sunt un om de succes, dar sunt un om care şi-a fixat obiective clare, a urcat treaptă cu treaptă cu maximă prudenţă şi a înţeles că, indiferent de beneficiile pe care viaţa ţi le-a pregătit, trebuie să contribui personal în devenirea ta ulterioară. Succesul şi eşecul fac parte din viaţă şi cu siguranţă eşecul de astăzi este un pas înainte, deoarece, privit retrospectiv, la un moment dat, el ne apare ca un beneficiu.
Sunteţi doctor în drept constituţional. Cum se raportează studenţii faţă de această disciplină?
Disciplina Drept constituţional este una dintre disciplinele fundamentale, pe care studenţii facultăţii de drept o parcurg în ambele semester ale anului I de studii. Caracterul fundamental şi importanţa ei nu sunt apreciate de mine ca titular al acestei discipline, ci de faptul că sursa primară din care îşi trage existenţa este Legea fundamentală a statului, care reglementează relaţiile sociale fundamentale esenţiale pentru instaurarea, menţinerea si exercitarea puterilor în stat. Înţelegerea acestei discipline asigură însuşirea unei viziuni de ansamblu asupra întregului sistem de drept, asupra principiilor şi valorilor reglementate în Legea fundamentală.
În ceea ce priveşte modul în care studenţii se raportează la aceast disciplină, pot sublinia faptul că acest lucru ţine de modul în care profesorul reuşeşte prin metode didactice, nu doar moderne, dar şi tradiţionale, să-şi proiecteze şi să stabileasă obiectivele generale şi specifice fiecărei unităţi de învăţare. Atractivitatea unei discipline nu este determinată numai de stabilirea precisă a obiectivelor şi conţinuturilor, ci şi de tactul pedagogic care reprezintă, în opinia mea, un factor determinant în procesul instructiv – educativ. Îmi place să cred că la baza exercitării profesiei actuale stau anii de practică pedagogică din liceu, care mi-au oferit posibilitatea reală de a înţelege procesul de învăţământ ca o structură unitară a celor trei componente: predare-învăţare-evaluare.
Practica constituţională a ultimilor ani demonstează o nevoie imperioasă de experţi care să realizeze o reformă reală a Legii fundamentale. Există specialişti în domeniu, doctrina românească ne demonstrează acest lucru, existenţa lor limitându-se doar la activitatea didactică şi de cercetare, clasa politică însă demonstrează nu doar lipsa acestora, ci şi lipsa de interes faţă de aceşti specialişti şi faţă de o revizuire reală a disfuncţionalităţilor pe care practica constituţională le-a demonstrat la nivelul instituţiilor fundamentale ale statului. Da, cred că o adevărată reformă trebuie asumată de întreaga clasă politică, realizată de specialişti în drept constituţional şi nu numai, pentru că prin intermediul Actului juridic fundamental al unui stat se stabileşte cu exactitate cadrul de organizare al puterilor, principiile generale ale ordinii juridice a societăţii, drepturile şi îndatoririle cetăţenilor şi se sancţionează încălcarea abuzurilor de putere.
Care a fost cel mai impresionant moment din cariera didactică de până în prezent?
Pentru mine, cariera didactică a început încă de pe băncile liceului şi da, unul dintre cele mai impresionante momente este legat de prima mea lecţie, situându-mă acum de cealaltă parte a baricadei, cea de dascăl sub atenta îndrumare a profesorului metodist şi a curiozităţii fireşti a tuturor colegelor. O oră cât o zi, pregătită timp de o săptămână, poate chiar mai mult, cu planuri de lecţie refăcute zilnic, cu multe materiale didactice şi cu multe emoţii încununate la sfârşit cu o notă de 10. Amplitudinea acestui eveniment îşi găseşte acum corespondent la începutul şi sfărşitul fiecărui an universitar; sunt emoţii fireşti ale unui dascăl conştient de menirea sa în devenirea fiecărui student şi viitor absolvent.
Cu cine v-aţi dori să încheiaţi în viitorul apropiat o colaborare la nivel academic?
Alegerea mea este legată de sfera constituţionalismului şi constituţionalităţii, deci implicit, a Curţii Constituţionale, autoritate cotestată de unii şi pe bună dreptate în unele cazuri, dar indispensabilă justiţiei constituţionale.
Spuneţi-ne care este expresia juridică latină preferată. Motivaţi alegerea.
Din varietatea de expresii juridice pe care latinitatea a lăsat-o umanităţii, cea care cred că reprezintă corolarul întregului sistem de drept este adagiul: DURA LEX SED LEX – legea este dură, dar este lege.
Universul în integralitatea sa se bazează pe legi. Decalogul reprezintă o lege morală pe care Dumnezeu a transmis-o, potrivit perceptelor religioase, omului pentru a-i rândui viaţa pe pământ. Aşadar, lumea nu funcţionează arbitrar, după legi invariabile, ci după reguli scrise sau nescrise care au ca finalitate, în opinia mea, desăvârşirea actului creaţiei. Raţiunea şi inteligenţa umană precum şi evoluţia stratificată a societăţii au determinat apariţia legilor scrise cu scopul ordonării relaţiilor sociale care apar în rândul colectivităţii. Montesquieu spunea: „omul încalcă fără încetare legile date de Dumnezeu şi le schimbă pe cele care şi le-a dat singur”.
Legea reprezintă actul juridic fundamental al unei ţări, adoptat de parlament printr-o procedură specială şi solemnă, cu caracter imperativ, indispensabilă în relaţiile dintre cetăţeni, dar şi a acestora cu statul. Astfel, legea trebuie să fie dreaptă, să fie aplicată în mod egal, să nu fie favorabilă unei elite care şi-a adoptat-o; forţa legii nu derivă din prelegeri academice, ci din modul în care aceasta este percepută, respectată şi nu în ultimul rând aplicată de cei îndrituiţi să o facă. Dură – aşa cum o regăsim în adagiul latin, legea trebuie să-i confere destinatarului său libertate, pentru că acolo unde nu există reglementare, nu există libertate.

Date de contact:
Pentru a avea acces la datele de contact ale acestui comunicat, te invitam sa iti inscrii un cont aici.
Cuvinte cheie:
sjea brasov, spiru haret, drept, management, facultate, admitere, inscriere


Comunicat publicat de: 2fmagicstudio (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de 2fmagicstudio
Vezi profilul 2fmagicstudio
 

Stiri din Brasov

#Buna Ziua Fagaras - Bine de știut! Cum procedăm dacă avem simptome COVID-19 3

Direcția de Sănătate (DSP) Brașov a publicat câteva precizări atât privind măsurile pe care trebuie
9317821

#Transilvania 365 - ANSB: Allen Coliban pune în pericol proiectul Spitalului Regional de Urgență Brașov 4

Ce spunea primarul Coliban în campania electorală și cum procedează acum… Din cauza comportamentului dual, primarul Brașovului o ia în
9317355

#Fagarasul Tau - Restricții aprobate de CNSU: Carantină de noapte, certificat verde, magazine închise la ora 21. Evenimente private interzise 30 de zile 4

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, vineri, noile restricții pentru limitarea răspândirii infectărilor cu noul…
9317244

#Biz Brasov - Peste 100 de brașoveni ajung zilnic la Spitalul de Boli Infecțioase. „Aproape toţi cei care ajung la noi sunt pe oxigen, suntem supraaglomeraţi” 4

Dacă în primele trei valuri ale pandemiei Spitalul de Boli Infecţioase Braşov interna toate persoanele care ajungeau aici cu covid şi tot mai…
9317074

#Biz Brasov - Maraton de vaccinare la Spitalul Militar „Regina Maria” din Brașov/ Evenimentul începe luni, la orele 8.00, și se închide marți, la orele 20.00 2

Ministerul Apărării Naţionale organizează, pe 25 şi 26 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, un maraton de vaccinare sub deviza…
9317073

#Transilvania 365 - 420 de noi cazuri COVID-19 în județul Brașov 7

Până astăzi, 22 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.534.942 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID –
9317066

#Biz Brasov - Regionala Brașov a CFR SA vrea să dea 320.000 de euro pe un buldozer ghidat prin laser 5

Regionala Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să cumpere un buldozer ghidat prin laser și dotat cu GPS. În sistemul…
9316592

#Biz Brasov - FOTO Cum arată șantierul Aeroportului Brașov, la 3 luni de la demararea lucrărilor: „În momentul de față, lucrările prevăzute în contract evoluează conform planificărilor” 5

Ritmul construcției componentelor infrastructurii Aeroportului Internațional Brașov este unul bun, în momentul de față înregistrându-se un…
9316590

#Biz Brasov - CNSU: Angajații la stat și cei din clădiri de birouri private vor putea avea acces la job doar dacă s-au vaccinat sau au trecut prin boală 5

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat vineri o hotărâre prin care propune ca angajații la stat și cei din clădiri…
9316589
Vezi toate stirile din Brasov